nieuws

‘Bouw leert niet van instortingen’

utiliteitsbouw Premium

De bouwsector leert nauwelijks van instortingen, omdat informatie over oorzaken te vaak geheim worden gehouden vanwege grote belangen.

Dat concludeert Frans van Herwijnen, hoogleraar Constructief Ontwerpen aan de
TU Eindhoven. Hij analyseerde 26 internationale instortingen voor zijn boek dat
eind dit jaar verschijnt. Informatie over de exacte oorzaken bleek lastig te
vinden. In een interview met Cobouwnoemt hij de balkonramp van Maastricht als
‘schrijnend’ voorbeeld. Van alle rapporten blijkt slechts één rapport openbaar.

Reageer op dit artikel