nieuws

Twintig jaar bouwen op Bodenterrein

utiliteitsbouw

Twintig jaar bouwen op Bodenterrein

Het Groningse ziekenhuis UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) beginnen medio volgend jaar met een omvangrijk nieuwbouw- en renovatieprogramma. De totale investering bedraagt 650 miljoen euro en omvat onder meer nieuwe gebouwen voor universiteit en ziekenhuis, woningen en een nieuwe parkeergarage op het zogeheten Bodenterrein.

Het UMCG en de RUG krijgen er ongeveer 120.000 vierkante meter bruto
vloeroppervlak bij. De bestaande gebouwen (45.000 vierkante meter) worden
vernieuwd. Het Rotterdamse Bureau KuiperCompagnons heeft de stedenbouwkundige
visie ontwikkeld. De nieuwbouwplannen zullen de komende twintig jaar worden
uitgevoerd. Die omvatten onder meer de bouw van nieuwe research-laboratoria,
onderwijs-, zorg- en behandelgebouwen, zoals een centrum voor protonenbestraling
en een nieuw psychiatrisch behandelcentrum. Voor de nieuwbouw moet oude
bebouwing worden gesloopt. De gemeente Groningen wil op het voormalige
Bodenterrein 225 woningen ontwikkelen met bedrijfsruimten, die gedeeltelijk
gelieerd kunnen zijn aan het UMCG en de RUG.

Duurzaam

De nieuwbouw van het ziekenhuis krijgt dakvegetatie met onder meer kruiden.
Onderzocht wordt nog of de restwarmte uit de duurzaam opgewekte energie van het
UMCG kan worden gebruikt voor nog te ontwikkelen nieuwbouw van woningen op het
Bodenterrein. Daar het te bebouwen gebied extra verkeer zal aantrekken, worden
ontsluitingswegen aangelegd richting de Noord-Oostkant van de stad. De
inspraakprocedures voor de plannen beginnen in augustus.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels