nieuws

Stimulans opknappen scholen: 165 miljoen

utiliteitsbouw Premium

Scholen kunnen sinds afgelopen weekend extra geld krijgen om hun gebouwen op te knappen. Het kabinet stelt in totaal 165 miljoen euro beschikbaar.

Scholen kunnen het geld gebruiken voor betere ventilatie en energiebesparende
aanpassingen in hun gebouw. Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van
leerlingen in goed geventileerde lokalen aantoonbaar beter zijn dan in een
gemiddeld lokaal. Met het geld wil het kabinet ook de bouw ondersteunen, omdat
die naar verwachting extra hard wordt getroffen door de economische crisis. In
totaal gaat het om een bedrag van 165 miljoen euro. Daarvan is 100 miljoen euro
bestemd voor het basis- en speciaal onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is
50 miljoen euro vrijgemaakt. Voor scholen in het middelbaar onderwijs wordt een
subsidieregeling opgesteld. De scholen moeten aantonen welke energiebesparing
wordt gehaald of welk effect op het binnenmilieu beoogd wordt.

Aanvraag

Scholen in het basisonderwijs kunnen via de gemeente een aanvraag doen. De
gemeente zal dan in overleg met de scholen een subsidie aanvragen. Uitgangspunt
daarbij is dat de gemeente bijdraagt aan de kosten. De bedoeling is dat het geld
terechtkomt bij de scholen die het het hardst nodig hebben.

Reageer op dit artikel