nieuws

Gooi en Vechtstreek komt met fonds voor bedrijventerreinen

utiliteitsbouw

Het Gewest Gooi en Vechtstreek wil een regionaal bedrijventerreinenfonds oprichten. Wanneer een bedrijventerrein moet worden opgeknapt, kan de gemeente waarbinnen het gebied ligt een beroep doen op dit fonds.

Wanneer een betrokken gemeente een bedrijventerrein verandert naar
bijvoorbeeld woningbouw, wordt de verloren bedrijfsruimte gecompenseerd met
bedrijfsruimte elders. Ook kan een bedrag in een fonds worden gestort om andere
bedrijventerreinen op te knappen. De provincie verwacht dat hierdoor flexibel
kan worden omgegaan met de ruimte in het gebied. Bij de ontwikkeling van het
plan hebben het gewest en de Stec Groep samengewerkt. Stec Groep is een
economisch advies- en onderzoeksbureau dat zich onder meer richt op
bedrijventerreinen en commercieel vastgoed.

Reageer op dit artikel