nieuws

Brabant pakt flink uit voor spoorviaducten

utiliteitsbouw

Noord-Brabant steunt de gemeenten Breda, ‘s-Hertogenbosch en Helmond met 3,7 miljoen euro, bedoeld ter verdubbeling van de rijksbijdrage aan drie projecten.

Hierdoor moeten de gemeenten de financiering van deze projecten rond krijgen.
Dit zijn een onderdoorgang in Den Bosch, een fietstunnel in Helmond en een
onderdoorgang in Breda. Provinciale Staten besloten in november tot
co-financiering met 25 procent van ‘door het Rijk gewaardeerde plannen’. Hier
komt echter het viervoudige beschikbaar. “Het spoor zorgt voor oponthoud en
onveiligheid”, verklaart gede-puteerde Cora van Nieuwenhuizen de ruimhartige
opstelling.

Reageer op dit artikel