nieuws

Bedrijventerreinen regionaal aangepakt

utiliteitsbouw

Het Gewest Gooi en Vechtstreek wil een regionaal bedrijventerreinenfonds oprichten. Als een bedrijventerrein moet worden opgeknapt, kan de gemeente waarbinnen het ligt een beroep doen op financiering vanuit dit fonds.

In de regio is een tekort aan bedrijventerreinen. Tegelijkertijd is er veel
vraag naar grond voor woningbouw. Geregeld gaan stemmen op om bedrijventerreinen
een woonbestemming te geven, waardoor het tekort aan bedrijvenparken groter
dreigt te worden. Om de problematiek het hoofd te bieden is het plan voor een
regionaal bedrijventerreinenfonds ontwikkeld. Het Gewest Gooi en Vechtstreek
werkte hierbij samen met economisch advies- en onderzoeksbureau de Stec Groep.
Het is de bedoeling dat het fonds in de herfst van start gaat. Voorwaarde
daarvoor is dat alle gemeenten akkoord gaan met het idee.

Compensatie

Het merendeel van de negen gemeenten in het Gewest Gooi en Vechtstreek heeft
zich achter het plan geschaard. “Als een van de gemeenten een bedrijventerrein
verandert naar bijvoorbeeld woningbouw, wordt in de eerste plaats geprobeerd de
verloren bedrijfsruimte elders te compenseren” zegt Evert-Jan de Kort. Hij is
senior adviseur bij de Stec Groep en vanaf het begin betrokken bij de
ontwikkeling van het fonds. “Is compensatie onmogelijk, dan wordt een bedrag per
hectare in het fonds gestort. Het geld wordt vervolgens ingezet om andere
bedrijventerreinen in de regio op te knappen.

“De provincie Noord-Holland en het Rijk hebben inmiddels positief gereageerd
op het plan. Het bedrijventerreinenfonds krijgt vanuit de provinciale regeling
Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) een
subsidie van bijna 50.000 euro. De Kort waarschuwt dat het plan geen pasklare
oplossing is voor alle regio’s. Welke samenwerkingsconstructie effectief is,
hangt af van de regionale marktsituatie, de huidige wijze van samenwerken en de
bestuurlijke ambities.” Bovendien is de regio Gooi en Vechtstreek anders dan
veel andere regio’s in het land. In het gewest is een nijpend tekort aan
bedrijventerreinen, terwijl veel andere regio’s eerder te maken hebben met een
teveel aan zulke locaties.

Reageer op dit artikel