nieuws

Rijkswaterstaat sloopt REM-eiland

utiliteitsbouw

Rijkswaterstaat gaat het voormalig REM-eiland (meetpost Noordwijk) slopen. De meetpost zou oorspronkelijk worden verkocht, maar de verkoop gaat niet door omdat de eisen voor het ontplooien van activiteiten op de Noordzee zijn aangescherpt.

Het verkrijgen van een vergunning voor nieuwe initiatieven is hierdoor niet
meer mogelijk. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten de meetpost, die negen
kilometer voor de kust bij Noordwijk ligt, te slopen.

Met het uitkomen van het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 zijn de eisen
voor nieuwe activiteiten op de Noordzee aangescherpt. Objecten, installaties of
werken zoals een meetplatform, zichtbaar vanaf de kust, zijn alleen binnen de
12-mijlszone toegestaan als het object van zwaarwegend maatschappelijk belang is
en niet elders past.

Zandwinning zal zich concentreren in het gebied tussen de 12-mijlszone en NAP
– 20 meter. Het gebied dicht langs de kust blijft de komende tien jaar
gereserveerd voor recreatie, kustlijnhandhaving en landaanwinning.

Staatssecretaris Schultz zette vorige maand een streep door ongebreidelde
plannen voor windparken en andere activiteiten op zee. Voor windmolens zijn
kanskaarten gemaakt met gebieden die ruim afdoende zijn om de rijksdoelstelling
van 6000 MW in 2020 te halen. Vier gebieden krijgen vanaf 2008 extra
bescherming. De Kustzee, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank gaan
weliswaar niet op slot, maar zullen zo veel mogelijk worden gevrijwaard van
nieuwe (commerciële) activiteiten.

Rijkswaterstaat heeft het stalen eiland drie decennia lang gebruikt voor het
meten van golfhoogte, watertemperatuur en zoutgehalte van de Noordzee. Omdat
deze gegevens ook op een andere manier te verzamelen zijn, besloot de beheerder
in eerste instantie het kostbare bouwwerk te slopen. Dit voorjaar leek het
voormalige REM-eiland een nieuw leven te krijgen, toen het in de verkoop ging.

Bolwerk van protest

Het eiland diende als bolwerk van protest tegen het monopolie van de publieke
omroepen. In de zomer van 1964 startten de illegale zenders Radio Noordzee en
later TV Noordzee hier uitzendingen. In december van dat jaar grepen marine en
rijkspolitie in. De Reclame Exploitatie Maatschappij verhuisde kort daarna naar
land om onder de naam TROS alsnog in het publieke bestel te stappen.

Rijkswaterstaat kocht het eiland in 1974 als meetstation. Het eiland is
twaalf bij 24 meter groot, heeft twee dekken en een heli-haven. Het versleten
platform kost het Rijk jaarlijks tussen de 500.000 en 700.000 euro.
Rijkswaterstaat bereidt inmiddels de sloop voor. Wanneer het voormalige
REM-eiland echt verdwijnt, is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel