nieuws

Reactor Petten mist koepel gewapend beton

utiliteitsbouw

De gasdichte stalen omhulling is (meestal) omgeven door een dikke koepel van gewapend betonî, meldt de website van het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten. De hogefluxreactor van dochterbedrijf Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft zoín koepel niet. De reactor mist ook andere moderne bouwkundige veiligheidsvoorzieningen.

Gebouwen kunnen niet voorkomen dat mensen fouten maken, aanslagen plegen of
ruzie maken. Bouwkundige voorzieningen kunnen wel helpen de gevolgen ervan tot
een minimum te beperken. Neem bijvoorbeeld de door Duitsland en Frankrijk samen
ontwikkelde Europese Drukwaterreactor (European Pressure Reactor, EPR). Hij is
veiliger dan alle voorgaande kernreactoren, onder meer omdat de
veiligheidsfuncties ruimtelijk zijn gescheiden. Ook de interface tussen mens en
reactor is verbeterd, niet alleen door toepassing van digitale technieken maar
ook door het ontwerp van plattegrond en inrichting. Het reactorgebouw van de EPR
heeft een speciale vloer die de inhoud van het drukvat kan opvangen, zodat hij
kan afkoelen. De kernreactor zelf heeft een gasdichte omhulling om te voorkomen
dat radioactief materiaal kan ontsnappen, maar ook een tweede omhulling om
onheil van buitenaf te weren. Sommige reactoren hebben zelfs een derde
omhulling.

Loden wand

Dat klinkt anders dan fotoís van de hogefluxreactor in Petten laten zien.
Hoewel het om een relatief kleine reactor gaat, zou hij heden ten dage
waarschijnlijk niet meer zo worden uitgevoerd. Een veiligheidsvloer onder het
gebouw ontbreekt. Het gebouw heeft al enkele aanpassingen ondergaan. In 1986 is
na een uit de hand gelopen experiment een loden wand tussen de reactorhal en de
regelkamer geplaatst. De hogefluxreactor op het ECN-terrein is destijds in de
duinen gebouwd omdat het gebied dun bevolkt is en aardbevingsvrij zou zijn.
Daarom is ervan af gezien de reactor tegen dynamische invloeden van buitenaf te
beveiligen. Tegenwoordig komen in de omgeving echter aardbevingen voor als
gevolg van gaswinning. Op 9 september 2001 vond zoín aardbeving plaats met een
kracht van 3,2 op de schaal van Richter.

Fundering

In 1998 verscheen een studie van F. Roelofs en N. Bakker (ECN-onderzoek
R-97-016) over de invloed van dynamische krachten op de reactor. De bezorgdheid
is terecht, want de fundering van het gebouw bestaat niet uit ÈÈn stuk. Als
delen van het gebouw ten opzichte van elkaar bewegen kunnen leidingen van het
primaire koelsysteem bekneld en beschadigd raken, met oververhitting van de
reactor tot gevolg. De directie van de NRG weet hiervan, maar verwacht geen
aardbevingen die het gebouw niet zou doorstaan. Het meest opvallend is echter
het ontbreken van een omhulling van gewapend beton tegen invloeden van buitenaf.
In plaats van in een veilig gebouw staat de enkelvoudige stalen omhulling van de
reactor zomaar in de open lucht. Opengewerkt beeld van het reactorhuis in
Petten. Bouwkundig bestaat hij uit een rond betonnen ëzwembadí met water. Daarop
staat een koepel van staal met verstevigingsribben aan de buitenzijde. De koepel
vormt een gasdichte omhulling. De reactor zelf hangt in een vloerconstructie van
betonnen elementen. Het reactorhuis meet bijna 30,9 meter van onderkant zwembad
tot bovenkant koepel.

Reageer op dit artikel