blog

Eenvijfde budget Binnenhof in potje onvoorzien

utiliteitsbouw 5185

Eenvijfde budget Binnenhof in potje onvoorzien

Eenvijfde deel van het budget voor de renovatie van het Binnenhof komt in een stroppenpotje. Dat is 5 procent minder dan bij het Rijksmuseum, maar 10 procent meer dan gebruikelijk.

Opdrachtgevers zijn doorgaans terughoudend met het verstrekken van informatie over de inhoud van het potje ‘onvoorzien’.

Claimgedrag maakt terughoudend

Zodra namelijk bekend is dat er extra budget is, hebben marktpartijen de neiging om extra te claimen, leert de ervaring.

De renovatie van het Binnenhof is om meerdere redenen een bijzonder project. De status is geheim, maar tegelijk moeten bouwers tijdens de uitvoering met open boekhoudingen gaan werken. De deelprojecten komen dan ook niet op de markt, maar worden een-op-een gegund door het Rijksvastgoedbedrijf.  “Het hart van de democratie is kwetsbaar”, is de achterliggende gedachte om cruciale gegevens niet in de openbaarheid te brengen. Tegelijk hoort bij het parlement een open discussie met zoveel mogelijk transparantie.

Voorzichtigheid en stap voor stap manouvreren is het devies om de operatie van de grond te krijgen. Het is al zeker dat bij zo’n ingewikkeld project tegenvallers en risico’s zullen optreden. Hoe meer deelprojecten, hoe meer raakvlakken, is de lastige afweging. Volgens de projectdirecteur is het Binnenhof een stuk minder complex dan het Rijksmuseum, want “de scope is een stuk duidelijker”. Persoonlijk lijkt mij het Binnenhof een stuk ingewikkelder, alleen al vanwege haar kritische bewoners.Lees woensdag alles over het budget voor de renovatie Binnenhof in het weekblad 

Reageer op dit artikel