blog

Blog: Nieuwbouw slopen is (geen) verspilling!

utiliteitsbouw Premium 185

Blog: Nieuwbouw slopen is (geen) verspilling!
Suzanne van de Kerk

Het slopen van nieuwe gebouwen is omstreden en leidt tot ophef. Was het inzicht van flexibele kantorenbouw maar dertig jaar eerder ingezet, dan zaten we nu niet met zoveel onbruikbare verouderde kantoorpanden.

De sloop of vergaand strippen van die panden vind ik al getuigen van een weinig duurzame aanpak, ook al wordt inmiddels 90 procent van het sloopmateriaal hergebruikt. Maar aan bouwen voor de sloop kleeft echter verspilling en kapitaalvernietiging.

Verspilling als zwaarste criterium

Het Vierde Gymnasium in Amsterdam is zo’n voorbeeld van een gloednieuw pand dat na zes jaar alweer is gesloopt. Nu volgt een nieuw voorbeeld van de tijdelijke rechtbank aan de Amsterdamse Zuidas dat binnen vijf jaar zal verdwijnen. Vrijdag wordt het pand geopend om uiterlijk in 2020 weer te worden gesloopt.

Toch is hier een oprechte poging gedaan om die zweem van kapitaalvernietiging te voorkomen door verspilling het zwaarste gunningscriterium te maken. Het consortium dpcp (Du Prie Bouw en Cepezed) haalde de opdracht binnen met een concept om het gebouw te zien als een herbruikbaar product.

Van ambities tot schadepost

Het bussinesplan zit zo goed in elkaar dat er 10 procent onder de plafondprijs is ingeschreven. Of het ook echt gaat lukken, weten we pas over vijf jaar. Want de ambities voor hergebruik waren ook aanwezig bij het 4e Gymnasium, waar Amsterdam nu een extra schadepost van 6 miljoen euro heeft.

Bij de rechtbank draaien de bouwers op voor de kosten als over vijf jaar onverhoopt geen nieuwe bestemming wordt gevonden. Het idee om een gebouw te zien als een flexibele schil, die je kunt vervangen of juist hergebruiken, wordt bijna nooit toegepast. Al heel snel kleeft dan het imago van containerbouw, al probeert de HeijmansOne wel een nieuwe trend te zetten voor herbruikbare woningen.

Reageer op dit artikel