artikel

SUV-tanks

utiliteitsbouw 851

Suiker Unie Vierverlaten (SUV) is gestart met de bouw van twee nieuwe melassetanks in Hoogkerk. Melasse is een product dat vrijkomt uit het suikerproces en onder meer gebruikt wordt voor veevoer. De huidige tanks zijn te klein. Daardoor is extra transport naar een tussenopslag noodzakelijk.

Tot de werkzaamheden van Friso Civiel behoren het civieltechnisch engineeren, detailontwerpen, fabriceren en het realiseren van twee onderheide fundaties met een dia- meter van 41 meter, voor twee melassetanks, met elk een binnendiameter van 39,5 m1

Reageer op dit artikel