artikel

Rotterdam is nog niet klaar met transformeren

utiliteitsbouw Premium

Rotterdam is nog niet klaar met transformeren

Rotterdam heeft de leegstand van kantoren succesvol aangepakt. De afgelopen jaren werd ongeveer 300.000 vierkante meter kantoorruimte getransformeerd. Maar het laaghangend fruit is nu wel geplukt. Tijd voor een nieuwe aanpak, vinden marktpartijen en de gemeente Rotterdam.

Tijdens het Transformatiecongres op 10 december, dat onder andere door Cobouw en de gemeente Rotterdam is georganiseerd, werden de resultaten besproken van het eerdere convenant Aanpak Kantorenleegstand en werd de aanzet gegeven tot een nieuwe aanpak.

Volgens de Delftse wetenschapper Hilde Remøy, die het convenant uit 2011 evalueerde, zijn de doelstellingen behaald. “Maar de transformatie van kantoren is geen succesverhaal. De leegstand neemt nog steeds toe, en in het vorige convenant is nog te veel gekeken naar de indivi­duele gebouwen en niet gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Bovendien blijken wet- en regelgeving nog steeds belemmerend te werken.”

Cijfers tonen aan dat de stad nog steeds met een veel grotere voorraad kantoorruimte zit dan ooit zal worden ingevuld, ook nu de economie weer groeit. In Rotterdam staat meer dan 20 procent van de kantoren leeg.

“Als iedereen van de 146.000 kantoorwerkers in de stad nu meer vierkante meter per persoon zou krijgen, of als er een kleine 40.000 kantoorbanen bijkomen, dan is dat probleem opgelost. Maar die trends gaan juist andersom: werknemers hebben steeds minder ruimte nodig. Dus als er niets gebeurt zakt de kantorenleegstand naar 30 procent.”

Nijpend

Maar ook de leegstand van winkels wordt een steeds nijpender probleem, en ook hier is het probleem in Rotterdam groter dan in de rest van het land, met een leegstand van 10 procent. Om die reden wil wethouder Ronald Schneider ook de aanpak van winkelleegstand meenemen in het nieuwe convenant.

Ontwikkelaars, bouwers en vastgoedeigenaars hebben wel interesse in een voortzetting van het convenant, maar willen wel dat transformatie procedureel gemakkelijker wordt gemaakt. De spil in dat proces is Gábor Everraert, die in het proces fungeert als kantorenloods. Hij is aanspreekpunt in de samenwerking tussen markt en gemeente. “Het is begrijpelijk dat de markt minder regels wil en soms aanloopt tegen regels voor brandveiligheid, milieu of geluid. Vaak kunnen we het proces versnellen, maar we hebben niet overal controle over. Om een bestemmingsplan aan te passen moeten we naar de gemeenteraad en veel voorschriften zijn landelijk beleid. Mijn rol is om marktpartijen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.”

Volgens wethouder Ronald Schneider moet de gemeente vooral faciliteren. “En eventueel ook als regisseur. Maar we doen dit samen met de markt, en laten iedere partij doen waarin hij goed is. Zo doen we dat in Rotterdam, en je ziet dat ons beleid inmiddels in andere steden navolging krijgt.”

Reageer op dit artikel