artikel

‘Reddingsplan ROC Leiden gedoemd te mislukken’

utiliteitsbouw

‘Reddingsplan ROC Leiden gedoemd te mislukken’
Ton Borsboom

Een reddingsplan voor het in opspraak geraakte ROC Leiden is zinloos, oordeelt de Onderwijsinspectie. Minister Bussemaker geeft het regionaal opleidingscentrum nog twee jaar om lopende zaken af te handelen.

ROC Leiden kwam in opspraak vanwege de nieuwbouw van twee onderwijsgebouwen. De complexen moesten onderdak bieden aan meer dan twintig opleidingen. De ambities van de roc-bestuurders waren echter te groot en hun besluiten te kortzichtig. Dat in combinatie met een gebrek aan regie leidde ertoe dat het roc eerder dit jaar bijna over de kop ging. De nieuwbouw bij de NS-stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans leidde tot een enorme stijging van de huisvestingskosten. In 2010 was het opleidingscentrum een van de goedkoopst gehuisveste scholen, vier jaar later was het met stip het duurst gehuisveste regionale opleidingsinstituut. De problematiek kostte het roc bijna de kop. In de zomer van dit jaar gingen stemmen op het instituut te sluiten.

De definitieve ondergang van het opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs met zo’n 9000 leerlingen, kon echter ter nauwernood worden voorkomen. Met instemming van de Tweede Kamer wendde minister Bussemaker met een financiële injectie een dreigend faillissement af. Een herstelprogramma moest vervolgens soelaas bieden. Afgesproken werd onder meer dat het roc een flink aantal opleidingen zou afstoten naar andere opleidingscentra in de regio. Hierdoor moest een kleinere versie van het roc ontstaan met een gespecialiseerd aanbod. Het huidige opleidingsaanbod in Leiden varieert sterk. Het roc heeft onder meer leerlingen op het gebied van bouw en infra en installatietechniek.

Taskforce

Over de uitwerking van de plannen om het onderwijsaanbod te beperken, velde de Onderwijsinspectie eerder deze week een vernietigend oordeel. Het herstelprogramma biedt geen garanties dat de gewenste verbeteringen van de onderwijskwaliteit worden bereikt. Wat de inspectie betreft, dienen de opleidingen van het roc in rap tempo te worden overgedaan aan andere mbo-scholen in de regio. “Daarnaast stelt de inspectie voor om een task force op te richten om ervoor te zorgen dat studenten niet de dupe worden van deze versnelde afbouw van opleidingen”, schrijft minister Bussemaker aan de Tweede Kamer.

Bussemaker neemt het voorstel om een task force op te richten over, schrijft ze. “Deze task force moet het transitieproces adequaat aansturen en ondersteunen.” Daarnaast volgen maatregelen die ertoe moeten leiden dat het opleidingsaanbod van het roc versneld wordt afgebouwd, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs omhoog moet. In dat verband wordt nog dit jaar een transitiestichting opgericht. Deze moet ervoor zorgen dat het niveau van de verschillende opleidingen wordt opgeschroefd. Daarnaast worden de studies beter afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt.

Reageer op dit artikel