artikel

Ik zoek bouwers met lef

utiliteitsbouw Premium

Als projectmanager Energiesprong zorgvastgoed bij het innovatieprogramma van Platform31 breng ik samen met mijn collega’s zorginstellingen en bouwpartijen met elkaar in contact.

Doel is dat er innovatie ontstaat in bouwprocessen, exploitatiemanagement, financiering en alles rondom het vastgoed waardoor een energierekening van nul euro mogelijk wordt. Inderdaad, nul op de meter. Kan dat dan, vraagt u zich af. Nog niet, is mijn antwoord, maar een eeuw geleden kon er zoveel niet en dit is echt geen ‘giant step for mankind’. Maar je moet wel aan alle knoppen draaien.

Wij organiseren op 18 juni een Kansdag voor zorgvastgoed. Op deze dag presenteren innovatieve partijen zich met ideeën en plannen aan de zorg. Zes zorginstellingen hebben op de website www.kansenvoorzorgvastgoed.nl hiervoor een verkennende uitvraag gesteld. De eerste reacties van bouwers zijn bij ons binnen. Dus de interesse is duidelijk aanwezig. Logisch, want op zich valt er in de zorgsector een hoop te bouwen en te verbouwen. Kortom, werk aan de winkel.

Tegelijkertijd bespeur ik bij velen een hoog kat-uit- de- boom-kijkgehalte. En dat is jammer. Want door op voorhand tot ver achter de komma alles te willen berekenen, sla je elke vorm van vernieuwing dood. Toon eens wat meer lef. Doe het nu en zeg later sorry als u het heeft gedaan. Durf vooral mét elkaar het avontuur aan te gaan. Want hoe meer vertrouwen er in elkaar is, hoe minder tijd en energie er in juridisch gepingel gaat zitten. Daar komt nog bij dat samenwerken op basis van vertrouwen voor iedereen veel plezieriger is en het eindresultaat altijd ten goede komt. Zoals mijn vader altijd zegt: je kan in een restaurant proeven aan het eten dat de sfeer in de keuken goed is. Dus kom op bouwers, de zorgsector heeft u nodig.

Harmke Bekkema, projectmanager Energiesprong zorgvastgoed, Platform31

Reageer op dit artikel