artikel

Staatssecretaris op bezoek

utiliteitsbouw

Staatssecretaris op bezoek

De technische installatiebranche speelt steeds vaker een rol bij de oplossing van complexe, maatschappelijke vraagstukken. Daarbij komen wij in contact met nieuwe, op het eerste gezicht minder voor de hand liggende partners. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld liet staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zich informeren over de mogelijkheden om ouderen langer zelfstandig te laten wonen dankzij slimme techniek. Hij was onder de indruk van de mogelijkheden die er zijn om de zorgkosten terug te dringen en ouderen een betere kwaliteit van leven te geven.

Het werkbezoek maakt duidelijk dat de overheid nadrukkelijk haar blik richt op de technische installatiebranche als het gaat om de zorgproblematiek.

De regering wil het aantal plaatsen in instellingen terugdringen en de zorg in toenemende mate rond de eigen woning organiseren. Maar die koerswijziging is niet van de ene op de andere dag te realiseren. De vraag naar levensloopbestendige woningen gaat de komende jaren snel stijgen. Op korte termijn zijn er naar verwachting al een half miljoen van dergelijke woningen nodig. En dat is nog maar het begin.

Uneto-VNI en het opleidingsfonds voor de installatiebranche (OTIB) hebben de afgelopen jaren de mogelijkheden voor langer zelfstandig wonen in kaart gebracht. Daarnaast laten wij in vier voorbeeldwoningen zien welke technische aanpassingen er nodig zijn voor mensen die te maken krijgen met dementie, een visuele beperking, beperkte mobiliteit of de longziekte COPD. Op uitnodiging van Uneto-VNI bezocht staatssecretaris Van Rijn deze woningen in Woerden. Hij was zichtbaar onder de indruk van de praktische aanpak van de sector.

De ondernemers maakten de staatssecretaris duidelijk dat er geen technische belemmeringen zijn om onze ouderen langer thuis te laten wonen. Het grootste struikelblok is echter de voorfinanciering. Hier speelt de split incentive: het probleem dat de opbrengst van investeringen niet noodzakelijkerwijs ten goede komt aan degene die de investeringen doet. Van Rijn wil dit vraagstuk dat speelt bij zowel woningbouwverenigingen als zorginstellingen hoog op de agenda te plaatsen van de Innovatieagenda voor de Zorg. Wat betreft financiering ziet hij een rol weggelegd voor zowel consument als zorginstellingen.

Vrijwel alle ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, óók als het leven door lichamelijke of geestelijke beperkingen moeilijker wordt. Als we erin slagen om het financieringsvraagstuk op te lossen, hebben we een unieke kans om onze oude dag comfortabeler en veiliger te maken, de zorg uitvoerbaar en betaalbaar te houden en de waarde van onze woningvoorraad veilig te stellen. Het commitment van de staatssecretaris is een belangrijke stap in die richting.

Reageer op dit artikel