artikel

Opheffen van grondreservering geeft Schiphol ruim te voor andere activiteiten

utiliteitsbouw

De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens vindt dat het de hoogste tijd is voor een oplossing van het conflict tussen projectontwikkelaar Chipshol, luchtvaartinstanties en de Luchthaven Schiphol als grondeigenaar en -ontwikkelaar. Robbert Coops las het rapport van de commissie.

De positie van Schiphol, een van de belangrijkste economische trekkers van
ons land, wordt bedreigd. Behalve door internationale concurrentie en
economische crisis ook door beperkende richtlijnen of beleidsmaatregelen.
Daardoor zijn de ruimtelijk economische uitgangspunten niet meer zo sterk of
logisch. Bovendien lopen de belangen door elkaar, waardoor samenwerkingskansen
en investeringsimpulsen voor de regio rond Schiphol (driehoek A4-A5-A9 en
Schiphol zuidoost, corridor Zuidas-Schiphol) en de Metropoolregio of de
Stadsregio Amsterdam beperkt blijven tot nauwelijks effectieve, sectorale
initiatieven. Ook recent onderzoek van JBR organisatieadviseurs bevestigen het
gebrek aan visie, samenhang en realisme in dit kerngebied van de Randstad.
Daarbij komt dat er weinig begrip bestaat voor de monopolieposities die de
nationale luchthaven traditioneel bekleedt. Zowel gemeenten en omwonenden als
bedrijven en projectontwikkelaars trachten ieder vanuit hun eigen belang te
onderhandelen of claims neer te leggen. Er is volgens de commissie weliswaar
geen sprake van juridisering, maar de onderlinge verhoudingen blijven gespannen.

Overbodige grondreserveringen

Wellicht betekent de komst van de nieuwe ceo, Jos Nijhuis, bij Schiphol een
omslag. Misschien is ook een oplossing mogelijk in het opheffen van de huidige
reserveringen voor nieuwe start- of landingsbanen. Vanuit een oogpunt van
capaciteit, lijken extra banen nu en voor de toekomst niet nodig. Nieuwe
technologieën zullen leiden tot optimalisatie bij het landen en opstijgen. Een
Tweede Kaagbaan kan als optie worden opgeheven, waardoor mogelijk ruimte voor
andere economische activiteiten ontstaat. Het advies is op dit punt duidelijk:
geen overbodige grondreserveringen. Of dat ook geldt voor de discussie over een
reservering van een vliegveld in de Noordzee is niet duidelijk. De opstellers
van het rapport – dat onlangs werd aangeboden aan de bewindslieden van Verkeer
en Waterstaat en VROM en opvallend genoeg niet aan die van Economische Zaken –
merken op dat “voor het realiseren van publieke doelen en het borgen van
publieke waarden op het raakvlak van luchtvaart en ruimtelijk-economische
ontwikkelingen in een netwerkachtige wereld” geen panklare recepten bestaan. Dat
is ongetwijfeld waar, maar het mag geen argument zijn om opnieuw tijdrovende
procedures te starten. Daarvoor ontbreekt de tijd. Nu samen investeren in
bijvoorbeeld een tweede en vooral duurzame generatie Airport City is niet meer
een fictie, maar een realistische noodzaak.

Reageer op dit artikel