video

Leidingstelsel voor gebruik restwarmte

infra Premium

Leidingstelsel voor gebruik restwarmte

In de regio Rotterdam-Den Haag kunnen in 2020 175.000 woningen en 500 hectare glastuinbouw worden verwarmd met behulp van duurzame energie.

Daarvoor is een investering nodig van 400 tot 500 miljoen euro voor de aanleg van een zogeheten warmterotonde. Dat blijkt uit onderzoek naar de mogelijkheden voor deze warmterotonde in het zuidelijk deel van de Randstad. Het programmabureau Warmte en Koude Zuid-Holland voerde het onderzoek uit.

De warmterotonde is een ondergrondse ring van grote waterleidingen. Deze vervoeren warmte naar stedelijke en glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland. Het gaat daarbij om restwarmte uit het havengebied en warmte uit de aarde. Met de benodigde investering uit de warmterotonde om het maximale rendement te behalen, kan Cluster West, dat wil zeggen het gebied Den Haag, Delft, Rotterdam en het Westland worden aangesloten op de warmtevoorziening.

Ook zijn er mogelijkheden om kleinere gebieden op het net aan te sluiten. Bij een kleinere regio, bijvoorbeeld van uitsluitend Den Haag of het Westland, volstaat een investering van tussen 100 en 250 miljoen euro. Teneinde de financiering van het project rond te krijgen, is publiek-private samenwerking vereist.

De onderzoekers zeggen dat de exploitatie op korte termijn onrendabel is. De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg noemt de uitkomsten van het onderzoek desondanks bemoedigend. Hij wijst erop dat door Cluster West in gebruik te nemen, in 2030 een CO2-reductie van 60 procent kan worden bereikt. De hoeveelheid restwarmte die het Rotterdamse havengebied elk jaar weggooit, is gelijk aan 12 procent van de jaarlijkse hoeveelheid aardgas die Nederland verstookt voor verwarming en warm water. “Je kunt eigenlijk niet anders dan die enorme potentie aan warmte hergebruiken”, zegt gedeputeerde Han Weber (energie).

Video: Warmterotonde Zuid Holland

Bron: marcovst.

Reageer op dit artikel