partner nieuws

InfraBIM in stroomversnelling met Infrakit

infra 1822

BIM wordt tot nu toe voornamelijk nog in de woning- en utiliteitsbouw toegepast. Infrakit brengt daar verandering in. Met deze cloudapplicatie is alle informatie vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van een Infra-project beschikbaar in open bestandsformats op computer, laptop, telefoon en tablet. De voordelen liegen er niet om: door een snellere en efficiëntere werkwijze wordt een betere kwaliteit behaald, de CO2-uitstoot beperkt en worden faalkosten geminimaliseerd.

InfraBIM in stroomversnelling met Infrakit

Met Infrakit hebben opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers real-time toegang tot de voortgang van het project en alle bijbehorende informatie. Daarnaast maakt Infrakit het mogelijk om landmeetapparatuur en machines met GPS machinebesturing aan elkaar te koppelen. Door deze koppeling zijn bijvoorbeeld 3D ontwerpen en KLIC tekeningen beschikbaar voor zowel machines als maatvoerders, en kan as-built data real-time worden teruggestuurd vanaf machines. Dit zorgt ervoor dat wijzigingen razendsnel beschikbaar zijn voor betrokkenen en versie beheer een stuk eenvoudiger wordt!

Kenmerken Infrakit

Infrakit kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

  1. Eenvoudig te bereiken door middel van computer, laptop, telefoon en tablet en eenvoudig in gebruik.
  2. Opdrachtgever, adviseur en opdrachtnemer werken door middel van open formats in dezelfde omgeving.
  3. Alle 3D modellen, tekeningen, achtergrondinformatie en as-built gegevens in één cloud omgeving.
  4. Machines en maatvoerders werken met exact dezelfde bestanden als ontwerpers, werkvoorbereiders en uitvoerders.
  5. Versiebeheer wordt een stuk eenvoudiger omdat iedereen met hetzelfde bestand werkt.
  6. 3D modellen kunnen eenvoudig aan machines worden toegekend, merk-
  7. Via Infrakit kan worden gecontroleerd welke machine, welk model gebruikt.
  8. As-built data van machines is real-time beschikbaar.
  9. Elke meetpunt wordt gekoppeld aan een 3D model waardoor de eventuele afwijking van het meetpunt ten opzichte van het ontwerp direct zichtbaar is.
  10. Als de tablet wordt gebruikt in combinatie met een GNSS-rover kan er direct worden gemeten met de nauwkeurigheid van de rover. De resultaten zijn direct real-time zichtbaar in Infrakit en gekoppeld aan het gemeten model.

Infrakit voor de opdrachtgever en/of ontwerper

De opdrachtgever kan al vanaf het begin van een project alle informatie, zoals initiële data van het project, in Infrakit plaatsen. Dat kan een initiële scan of inmetingen zijn, maar ook bekende informatie, zoals KLIC informatie, archeologische gebieden en schetsontwerpen.

Infrakit

Door de gegevens in Infrakit te plaatsen zijn deze al op kaart (in de juiste coördinaten) en in 3D zichtbaar op uw scherm en te delen met anderen. Door de projectinformatie zo op te bouwen is deze altijd bruikbaar in welk CAD-systeem dan ook, en dus te gebruiken zonder verlies van informatie.

Aanbestedingen veel eenvoudiger

Indien u partijen uitnodigt om een offerte op te stellen op basis van de opgebouwde informatie is voor iedereen het uitgangspunt hetzelfde en zijn aanbiedingen veel eenvoudiger te vergelijken. Infrakit stelt zelfs volumeberekeningen op, waardoor iedereen dus van dezelfde rekenmethode uitgaat.

Na het aanbestedingstraject kan de uiteindelijke aannemer direct verder met deze informatie. Het gebruik van verschillende CAD-systemen door de betrokken partijen is voor Infrakit geen probleem: doordat alles wordt opgeslagen in open formats zijn tekeningen altijd weer te importeren. Tijdens de realisatiefase kan de aannemer ‘kijkrechten’ geven aan de opdrachtgever, zodat deze nauw betrokken blijft bij de realisatie van het project en real-time inzicht heeft.

Infrakit voor de aannemer

Na gunning kunt u met Infrakit direct aan de slag met de juiste en overeengekomen gegevens. Deze informatie is in open formats direct bruikbaar in het door u gekozen CAD-systeem, wat direct aan het begin van het project al veel tijd en energie kan besparen.

Maar de voordelen stoppen daar niet. U kunt als aannemer uw ontwerpen en modellen ook weer in hetzelfde project in Infrakit plaatsen en zo bruikbaar maken voor het gehele projectteam. Zo kunnen bijvoorbeeld modellen direct worden klaargezet voor de betreffende machines. Dit is merk ongebonden: of het nu een Leica, Trimble, Topcon of Moba/Novatron machinebesturing is, maakt voor Infrakit niet uit.

Infrakit

De betreffende machines geeft u rechten tot bepaalde modellen, die dan direct beschikbaar zijn voor de machinist. De machinist kan zelfs as-built meetpunten teruggeven aan Infrakit. Deze worden automatisch aan het model gekoppeld en getoond, met de eventuele afwijking op kaart.

Voor uitvoerder en maatvoerders

Ook uitvoerders en maatvoerders hebben met Infrakit alle informatie direct beschikbaar op bijvoorbeeld hun tablet of smartphone. In geval van een tablet met Bluetooth kan een uitvoerder of landmeter deze zelfs koppelen aan een GNSS-rover om ter plekke metingen te verrichten. Deze metingen zijn direct beschikbaar voor het gehele projectteam.

Infrakit

Het is tevens mogelijk om, op basis van uw ontwerpen, volumes te berekenen en die gegevens direct te gebruiken voor de planning en het bijhouden van de producties. Zo kunt u bijvoorbeeld precies zien of er voldoende capaciteit is of dat bijsturen noodzakelijk is.

Een andere functionaliteit van Infrakit is het maken en uploaden van foto’s, wat handig is voor documentatie of controle. Ook kunnen beslissingen zo snel genomen worden, waarmee stilstand wordt voorkomen.

Tot 20% kostenbesparing

Door projecten met Infrakit uit te voeren wordt er aantoonbaar efficiënter gewerkt. In de praktijk is gebleken dat er tot 20% aan directe en indirecte kosten bespaard kan worden, omdat er veel minder fouten worden gemaakt en er dus geen (of beduidend minder) herstelwerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden. Het overgrote deel van de metingen kan nu met de machine uitgevoerd worden, waardoor er minder inzet van een landmeter nodig is. Dit zorgt voor een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot. Ook hebben uitvoerders alle informatie bij de hand, waardoor zij minder vaak werkvoorbereiders hoeven te raadplegen. Op deze wijze is er veel efficiëntie te behalen en kunnen faalkosten zeer sterk gereduceerd worden.

 

Geïnteresseerd? Kijk op www.infrakit.com voor meer informatie en neem gerust contact op met ons of onze dealer. Voor Nederland is dat Digital Infra Solutions (DIS). Alle contact informatie is op onze website aanwezig.

 

InfrakitInfrakit is ontwikkeld in Helsinki en werd voor het eerst in Nederland bij een project toegepast in 2015. Betrokken partijen waren dermate enthousiast over het systeem dat Digital Infra Solutions, dat zich richt op digitale oplossingen in de infrastructuur, heeft besloten Infrakit verder te helpen in de Benelux en Duitsland. DIS denkt mee over de beste oplossing en verzorgt de implementatie, maar verleent ook service door middel van cursussen en een helpdesk. www.disinfra.nl.   

Reageer op dit artikel