partner nieuws

Nieuwe instrumenten om graafschades verder omlaag te brengen

infra 56

Met de lancering van de vernieuwde CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ tijdens het KLO congres is een belangrijke stap gezet in het streven om het aantal graafschades in Nederland verder naar beneden te krijgen. De kern van CROW 500 is: nog beter samenwerken. De nieuwe richtlijn werd gepresenteerd tijdens een drukbezocht Nationaal Kabel- […]

Nieuwe instrumenten om graafschades verder omlaag te brengen

Met de lancering van de vernieuwde CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ tijdens het KLO congres is een belangrijke stap gezet in het streven om het aantal graafschades in Nederland verder naar beneden te krijgen. De kern van CROW 500 is: nog beter samenwerken.

De nieuwe richtlijn werd gepresenteerd tijdens een drukbezocht Nationaal Kabel- en Leidingcongres 2016 in Nijkerk. De belangrijkste ketenpartners – grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond – hebben de nieuwe richtlijn onderschreven.
Die richt zich niet louter op het grondroeren zelf, vertelt auteur Richard van Ravesteijn: “CROW 500 omvat het gehele proces van een project: van initiatieffase tot en met de gebruiksfase.”
De richtlijn, die volop ruimte biedt voor innovatie, bestaat uit een procesdeel en een kennisdeel. De opzet van de publicatie maakt de lezer bewust van ieders rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten, aldus Van Ravesteijn. ”Het voorkomen van graafschade is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Graafschades eerst maar eens halveren
Voorzitter Jan Peters van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO), organisator van het congres, wil dat het aantal graafschades vanaf 2018 onder de 25.000 duikt. Ter vergelijking: in 2006, tijdens de oprichting van KLO, waren er circa 50.000 graafschades per jaar.
Peters: “De daling is ingezet, maar er treedt een verzadiging op. Nieuwe producten en nieuwe impulsen zijn nodig om de doelstelling te realiseren.”

Er komt een Keetkaart
Een van die nieuwe producten is de Keetkaart (foto), die door het Agentschap Telecom werd gepresenteerd in de vorm van een poster met bijbehorende app. Wanneer een KLIC-melding is gedaan, ontvangt de grondroerder gebiedsinformatie van het Kadaster. De poster laat zien uit welke onderdelen die gebiedsinformatie bestaat, zoals leveringsinformatie, liggingsgegevens, detailkaarten, brieven van netbeheerders, contactgegevens en schetsen van huisaansluitingen. De Keetkaart moet uiteindelijk in elke keet hangen bij plekken waar gegraven wordt.

Nieuw Klic-systeem en vernieuwde WION
Verder komt er een nieuw KLIC-systeem, waarbij KLIC-online plaatsmaakt voor KLIC-WIN. Dit nieuwe systeem sluit aan op de Europese richtlijn INSPIRE. Voortaan worden de liggingsgegevens door middel van vectorinformatie beschikbaar gesteld.
Ook staat er een wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten op stapel. Alle huisaansluitingen zijn nu nog uitgezonderd van de WION, maar deze uitzondering komt in de nieuwe wet te vervallen. De nieuwe WION treedt vermoedelijk in 2017 in werking.
Meer info: www.kabelenleidingoverleg.nl

 

Reageer op dit artikel