nieuws

Oud-topman Rijkswaterstaat haalt vernietigend uit: ‘toekomst grote infrastructurele projecten gestoeld op drijfzand’

infra 20145

Oud-topman Rijkswaterstaat haalt vernietigend uit: ‘toekomst grote infrastructurele projecten gestoeld op drijfzand’

De problemen rondom grote, infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat zijn veel groter en fundamenteler dan het gerenommeerde adviesbureau McKinsey concludeert. Dat schrijft oud-topman van Rijkswaterstaat, Jan de Bont, in een zeer uitgebreide open brief aan Cobouw. “Met het oog op de toekomst is het belangrijk dat er nu echt concrete stappen gezet gaan worden.”

Bouwers die opstappen bij projecten of wegblijven bij aanbestedingen, wurgcontracten waar ze van walgen, zeesluizen en andere grote infrastructurele werken waar vrijwel altijd iets lijkt mis te gaan de laatste tijd. Om nou te zeggen dat het lekker gaat bij Rijkswaterstaat…

Met Bouwend Nederland ging de grootste beheerder van infrastructuur op zoek naar antwoorden. Na de Marktvisie die niet bracht waar iedereen op had gehoopt, schakelden de partijen adviesbureau McKinsey in.

“We gaan het anders doen. Tijd voor verzoening en hervorming”, kondigden Maxime Verhagen en Michelle Blom van Rijkswaterstaat niet veel later aan in Cobouw. Het was op de dag van een belangrijk infrastructuurdebat in de Tweede Kamer.

Jan de Bont las het artikel met de nodige scepsis. Hij vreest dat de problemen worden onderschat en is er volstrekt niet van overtuigd dat het in de nabije toekomst beter gaat met DBFM-contracten en wegenbouwprojecten van honderden miljoenen.

Michele Blom en Maxime Verhagen in een ‘love-seat’: “We gaan dit oplossen. Foto: Suzanne van de Kerk

“De bij een recent Cobouw-artikel op een foto in een “love-seat” gezeten directeur-generaal van Rijkswaterstaat met de voorzitter van Bouwend Nederland mag dan een meer liefdevolle en vruchtbare samenwerking van partijen voor de toekomst suggereren, het zal zonder het snel oppakken van genoemde ingrijpende organisatorische maatregelen uiteindelijk toch niet meer blijken te zijn dan een kortstondige pose van gezamenlijk top(proces)managersgeluk”, schrijft De Bont in een vilein, lijvig en doorwrocht opiniestuk in Cobouw.

Om te vervolgen. “Momenten die er al vaker zijn geweest bij onder andere de nog niet zolang geleden gepresenteerde Marktvisie van Rijkswaterstaat. Resultaat?”

De oud-Rijkswaterstaat stelt dat de analyse van McKinsey zwaar te kort schiet. Zo gaan de onderzoekers voorbij aan de grote saneringsslag (en de gevolgen daarvan) die ’s lands grootste opdrachtgever onderging.

Doe-organisatie

“Door McKinsey is niet of nauwelijks teruggekeken naar de oorzaken van de in kwaliteit en daadkracht nogal afgegleden RWS-organisatie – van een professionele deskundige “doe” organisatie naar een organisatie die uit veiligheidsoverwegingen risico’s zoveel mogelijk naar de markt overhevelt en vooral veel op processen stuurt. Een groot verschil met het verleden (periode vóór 2000.”

Het stoort De Bont dat McKinsey ook niet terugkijkt naar het verdere verleden waarin Rijkswaterstaat samen met veel marktpartijen wel grootse innovatieve projecten tot stand wist te brengen, zoals de Deltawerken, “een icoon van doelgerichte samenwerking van alle partijen in de bouwsector.”

Drijfzand

De Bont waarschuwt dat verbetervoorstellen nauwelijks effect zullen sorteren. “Aan een goede op de toekomst gerichte doorlichting van de aanwezige kwaliteit en kunde in beide organisaties wordt in het McKinsey-rapport helaas nogal weinig aandacht gegeven met een groot risico dat de gedane meer instrumentele voorstellen te veel op drijfzand gestoeld zijn.”

Opinie Jan de Bont

Opinie Jan de Bont

Reageer op dit artikel