nieuws

Zeekraal zaaien bij Delfzijl tegen effecten zeespiegelstijging

infra 287

Zeekraal zaaien bij Delfzijl tegen effecten zeespiegelstijging

Onderzoekers van EcoShape hebben miljoenen zaadjes voor zeekraal ingezaaid langs de kust bij Delfzijl. De hoop is dat dit kweldervorming stimuleert en de effecten van zeespiegelrijzing worden getemperd.

De zaden zijn uitgezaaid op een pas aangelegde pionierkwelder. Die is ingedeeld in verschillende proefvakken waar is gevarieerd met de samenstelling van de bodem waarvoor slib is hergebruikt. In drie van de proefvakken is de helft ingezaaid met zeekraal. Onder normale omstandigheden voert zeewater zelf ook zeekraalzaad aan. Maar de aangroei gaat dan minder snel.

Kwelders verbeteren volgens de deelnemers de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust. De begroeiing slaat bovendien CO2 op.

Zoeken naar beste recept voor kwelder

Onderzoeker Martin Baptist van EcoShape: “We leggen een kwelder aan met als ingrediënten zand, klei en planten. Het beste recept kennen we nog niet, zoals welke hoeveelheden en verhoudingen leiden tot het beste resultaat? En welke apparatuur kun je gebruiken en wat wordt de bereidingsduur? We gebruiken bij de aanleg bijna vergeten methodes, zoals het oogsten en zaaien van zeekraal en een antieke strosnijder. Bij het meten gebruiken we ook geavanceerde meettechnieken om de kweldervorming te volgen.”

De pionierkwelder bij Delfzijl

Het onderzoek maakt deel uit van het project Marconi Buitendijks. De gemeente Delfzijl werkt hierbij samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports.

Bouwen met de natuur

EcoShape-partners Wageningen Marine Research, Royal Haskoning DHV, Arcadis en Deltares voeren het onderzoek op de pionierkwelder uit.  EcoShape is een samenwerkingsverband van Nederlandse aannemers, ingenieursbureau’s en opdrachtgevers in de watersector. Het motto is: bouwen met de natuur.  De organisatie voert haar onderzoek vooral uit in de vorm van pilotprojecten. In Nederland voerde EcoShape eerder proefprojecten uit bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de Zandmotor.

Reageer op dit artikel