nieuws

Riskante onderhoudsklus diep onder water bij Volkeraksluizen

infra 1066

Riskante onderhoudsklus diep onder water bij Volkeraksluizen

Zeven meter onder water gaat aannemer Hollestelle komende weken de taatspennen van de deuren van de Volkeraksluizen repareren. Bij het werk aan Europa’s grootste binnenvaartsluiscomplex geldt een streng veiligheidsprotocol.

De operatie begint met het uithijsen van de sluisdeuren. Daarna worden twee droogzetkuipen van 4 bij 11 meter op de bodem geplaatst. Deze zogeheten taatskuipen sluiten met een rubberprofiel waterdicht aan op de kademuur. Na leegpompen vormen ze een veilige werkplek voor de staalwerkers die op grote diepte hun werk moetne doen.

Kotteren is millimeterwerk

De scharnierpunten, de taatspennen, worden in opdracht van Rijkswaterstaat opgelast en vervolgens gekotterd( schoongeslepen).  Dat is millimeterwerk en moet onder zorvuldig geconditioneerde omstandigheden gebeuren.

Tijdens de werkzaamheden heeft hoofdaannemer Hollestelle voortdurend een reddingsteam en een veiligheidskundige op het werk. Die organiseren als eerste een veiligheidsoefening  en voeren een last minute risicoanalyse uit. Daarna gaat het riskante werk in de kuipen van start.

150.000 vrachtschepen per jaar

De Volkeraksluizen zijn Europa’s grootste en drukst bevaren binnenvaartsluizencomplex. De sluizen scheiden het Hollandsch Diep van het Volkerak en laten jaarlijks 150.000 vrachtschepen door. Tijdens de werkzaamheden is één van de sluiskolken gesloten wat voor vertragingen zal zorgen.

Reageer op dit artikel