nieuws

Zeeuwen hopen met 100 MW getijdencentrale hun bijdrage te leveren aan energietransitie

infra 1629

Zeeuwen hopen met 100 MW getijdencentrale hun bijdrage te leveren aan energietransitie

In 2025 moeten 100.000 Zeeuwse huishoudens stroom krijgen opgewekt door getijdcentrales in lokale waterkeringen. Met dat plan wil het nieuw opgerichte consortium Zeeland Tidal Power de energietransitie lokaal aanzwengelen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit de bedrijven Hillebrand, Istimewa, Delta Energie, Pzem, Zeeuwind en Tocardo. Een deel van de partners kent elkaar al van een pilot met getijdenenergie in de Oosterscheldering. In één van de stroomgaten van die kering draaien sinds 2016 vijf turbines met een gezamenlijk vermogen van zo’n 1,6 MW van fabrikant Tocardo. Die leveren naar verwachting stroom, terwijl intensieve monitoring door Wageningen Universiteit en Deltares uitwijzen dat de primaire functie van de Oosterscheldekering er niet door in gevaar komt. De turbines veroorzaken geen ontgronding, belemmeren de stroming niet en zijn ook niet verantwoordelijk voor zandhonger of andere nadelige effecten.

Vijf turbines per stroomgat van de Oosterscheldekering

Niettemin rekent Zeeland Tidal Power er niet op dat het tegen 2025 de complete Oosterscheldekering tot haar beschikking krijgt om stromingsenergie op te wekken. Daar wil Rijkswaterstaat waarschijnlijk niet aan; de waterstaatkundige functie van de kering staat immers voorop.  Maar met de helft van de 62 stroomgaten van de kering zou het consortium al zo’n 75 MW kunnen installeren. Er is een uitgewerkt plan om dat vermogen stapsgewijs te bereiken met de nieuwste turbine, die net een wat hoger vermogen heeft (0,4 MW) dan het exemplaar dat nu in de praktijkproef draait. In elk stroomgat zouden ook hierbij vijf turbines komen.

Doorlaat Brouwersdam gaat meedoen

Daarnaast hoopt Zeeland Tidal Power dat er inderdaad een doorlaat komt in de Brouwersdam, waarover al zo lang wordt gepraat om  ze turbines kunnen plaatsen. De ministeries van EZ en Infrastructuur en Milieu moeten daar dit jaar nog een besluit over nemen. Daar zou capaciteit zijn voor nog eens 25 MW.

Ontwikkeling getijdencentrales hand in hand met waterbouwkundige ingrepen

Daarnaast verwacht Zeeland Tidal Power dat de overheid met geld over de brug komt om de ontwikkeling van getijdenenergietechniek te stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van een zogeheten ringfenced SDE. Dan staat het consortium een stuk sterker bij het benaderen van financiers en investeerders. Tocardo loopt wereldwijd voorop met de ontwikkeling van haar getijdenturbines en volgens het consortium kan de techniek uitgroeien tot een belangrijk exportproduct. Temeer omdat die hand in hand gaat met waterbouwkundige ingrepen waarvoor Nederlandse bedrijven toch al wereldwijd worden ingeschakeld.

Reageer op dit artikel