nieuws

Twaalf jaar meten om Waddenzeedijk minder te hoeven ophogen

infra 506

Twaalf jaar meten om Waddenzeedijk minder te hoeven ophogen

Op de Waddenzeedijk Bij Eemshaven is een innovatief meetprogramma gestart om golfoploop en overslag te meten. De hoop is dat die uitwijzen dat de gangbare rekenmodellen te conservatief zijn, zodat de de dijk niet vier meter verhoogd hoeft te worden, maar dat de helft ook veilig is.

De intensieve meetcampagne vindt plaats binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma en heeft een looptijd van twaalf jaar. Dat is volgens een brede coalitie van  onderzoekers, Rijkswaterstaat en waterschap Noorderzijlvest voldoende om, als de resultaten negatief uitpakken, de dijk nog op tijd op de vereiste hoogte te hebben.  Maar alle betrokkenen hebben een donkerbruin vermoeden dat de modellen veel te conservatief zijn. Er zijn namelijk veel minder nauwkeurige meetgegevens beschikbaar voor het golfgedrag in het Eems-Dollard gebied dan voor veel andere delen van de Nederlandse kust.

Golfoverslagbakken ingegraven

Tijdens de langjarige metingen worden de waterstanden, wind en golven in het gebied nauwkeurig in kaart gebracht. Daarvoor zijn onder andere meetboeien in zee geplaatst. In de zeedijk bij het Uithuizerwad zijn sensoren in de dijk aangebracht twee bakken ingegraven om oploop en overslag goed te kunnen monitoren. Daarvoor wordt ook een mobiel 3D laser meetsysteem ingezet. Verder wordt de scheepvaartradar van Groningen Seaports gebruikt om een beter beeld te krijgen van het gedrag van de golven in het gebied.

Simulatie van een superstorm

Bij de start van het meetprogramma afgelopen werden de ingegraven golfbakken met tankwagens gevuld en werd een superstorm gesimuleerd. Bij de laatste periodieke toetsing werd de waddenzeedijk bij Eemshaven afgekeurd. Om hem bestand te maken voor de verwachtte zeespiegelrijzing, zodat hij weer vijftig jaar mee kan, zou hij vier meter moeten worden opgehoogd. Voorlopig is waterschap Noorderzijlvest van plan niet verder te gaan dan twee meter.

Reageer op dit artikel