nieuws

Steeds minder muskusratten ondermijnen de Nederlandse dijken

infra Premium 318

Steeds minder muskusratten ondermijnen de Nederlandse dijken

In 2018 zijn er 14% minder muskusratten gevangen dan het jaar ervoor, om precies te zijn: 53.511. Daarmee zet een al een paar jaar terug ingezette trend zich voort, constateert de Unie van Waterschappen.

Waterschappen over heel Nederland hebben 400 gespecialiseerde muskusrattenbestrijders in dienst. Die proberen de populaties in toom te houden van de dieren, die berucht zijn doordat ze dijken ondermijnen door het graven van hun holen met wijdvertakte  gangenstelsels. Daarnaast vormen de ratten ook een bedreiging voor de biodiversiteit. Z[e komen van nature niet in Nederland voor en vormen een bedreiging  voor veel inheemse diersoorten.

Aantal beverratten wel toegenomen

Behalve op muskusratten jagen de bestrijdingsdiensten van de waterschappen ook op beverratten. Die kunnen wel twee keer zo groot worden als muskusratten: tot een meter lang.  De schade die ze toebrengen aan waterkeringen is navenant groter. Het aantal beverratvangsten is vorig jaar met 2% toegenomen: in totaal vingen de waterschappen er 1.268.

Die vangsten vonden vrijwel allemaal plaats langs de grens met Duitsland. Door de zachte winters van de afgelopen jaren is de beverratpopulatie in Duitsland sterk gegroeid, met als gevolg een aanhoudende instroom van beverratten naar Nederland. Met Duitse organisaties vindt overleg plaats over de bestrijding van de beverrat in Duitsland en het Duits-Nederlandse grensgebied. Er vindt meer grensoverschrijdende samenwerking plaats.  In Vlaanderen wordt de muskusrat ook actief bestreden, net als in de Duitse deelstaat Niedersachsen.

Veldproef naar nieuwe manier van ratten vangen

De waterschappen rondden  in 2018 ook een veldproef af naar een nieuwe manier om muskusratten te bestrijden. Die wijst uit dat het het meest effectief is om de ratten niet alleen in bepaalde seizoenen, maar het hele jaar door te bestrijden. In 2019 wordt besloten of dat de nieuwe landelijke strategie wordt of niet.  Daarnaast zoeken de waterschappen samen met universiteiten en hogescholen naar innovaties die de bestrijding van muskus- en beverratten effectiever kunnen maken. Voorbeelden zijn het speuren en monitoren met behulp van eDNA om gebieden met weinig muskus- en beverratten te kunnen controleren. Daarnaast wordt gewerkt aan ‘slimme’ vallen, die alleen sluiten als er een muskus- of beverrat in zit.

 

Reageer op dit artikel