nieuws

Tennet zet streep door miljoenencontract Heijmans voor plaatsing hoogspanningsmasten

infra 7799

Tennet zet streep door miljoenencontract Heijmans voor plaatsing hoogspanningsmasten

Tennet heeft het contract met Heijmans en Europoles voor de aanleg van twee tracés voor hoogspanningsmasten beëindigd. Dat is gebeurd nadat verschil van inzicht was ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Waar dat verschil van inzicht exact om draait, melden partijen niet. De bouwwerkzaamheden zijn inmiddels stopgezet. De bouwcombinatie laat weten “gesprekken” te voeren met Tennet “over de financiële afwikkeling.

Het Windtrack II-contract betreft de aanleg van nieuw hoogspanningsmasten voor de tracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. De combinatie Heijmans-Europoles kreeg het project met een waarde van 200 miljoen begin vorig jaar gegund.

Heijmans was binnen het contract verantwoordelijk voor de fundaties voor de hoogspanningsmasten, het Duitse Europoles voor de masten zelf. Overigens werd vandaag ook bekend dat Europoles “als gevolg van financiële problemen een insolventieprocedure heeft aangevraagd in Duitsland met het oogmerk een duurzame herstructurering te realiseren.”

Reageer op dit artikel