nieuws

Heijmans heeft probleemproject Wilhelminasluis eindelijk afgewikkeld

infra Premium 2832

Heijmans heeft probleemproject Wilhelminasluis eindelijk afgewikkeld
Heijmans

Heijmans heeft eindelijk zijn laatste probleemproject afgewikkeld. Het bouwconcern heeft recht op een extra vergoeding van 8 miljoen euro van de provincie Noord-Holland voor de uitvoering van een duurder ontwerp van de Wilhelminasluis in Zaandam, oordeelt de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA).

De vergoeding is aanmerkelijk lager dan het oorspronkelijke bedrag dat Heijmans claimde. Eerder kende de Raad van Arbitrage voor de Bouw aan de provincie al het recht toe om bij Heijmans een boete te innen van 2,7 miljoen euro vanwege de vertraging die in de uitvoering ontstond.

Op basis van het eindvonnis van de raad zeggen beide partijen zo snel mogelijk in gesprek te willen over de uitspraak en de mogelijke herstart van het project.

De Wilhelminasluis is een van de vijf probleemprojecten die Heijmans een paar jaar geleden bijna de das om deden. Schikkingen en voorzieningen op de Westfrisiaweg/N23, de Drachtsterweg Leeuwarden, de Energiefabriek Tilburg, het nieuwe gebouw voor de RIVM en Wilhelminasluis Zaandam kostten de bouwer in boekjaar 2016 90 miljoen euro. In dat jaar boekte Heijmans een recordverlies van 110 miljoen euro.

Beide partijen geen schuld

Over de technische uitvoering en planning van de Wilheminasluis in Zaandam ontstond in 2014 een verschil van inzicht. Nadat gesprekken over onder meer ontwerp, voortgang en de bijbehorende kosten niet tot het gewenste resultaat leidden, werd besloten de kwestie voor te leggen aan de RvA.

In oktober 2017 sprak de RvA een tussenvonnis uit. Hierin oordeelde ze dat een aangepast ontwerp “een onvoorzienbare omstandigheid” was, een situatie die niemand kan voorzien en waar beide partijen dus geen schuld aan droegen. Het risico van een dergelijke onvoorzienbare omstandigheid ligt echter wettelijke gezien bij de opdrachtgever. De RvA stelde daarom dat Heijmans recht had op een kostenvergoeding van de provincie en een langere bouwtijd.

Afspraken maken over kosten en planning

Heijmans en de provincie gaan binnenkort aan tafel om definitieve afspraken te maken over de extra kosten en de planning. Daarna is het de bedoeling dat het project hervat wordt.

Heijmans en de provincie Noord-Holland lagen eind 2016, begin 2017 ook in de clinch over de Westfrisiaweg.

Heijmans wist bij de Wilhelminasluis niet hoe de zaak zou aflopen. De bouwer ging in het laatste jaarverslag uit van een bedrag dat lag tussen de 10 miljoen euro negatief en de 10 miljoen euro positief.

 

Reageer op dit artikel