nieuws

Van Oord baggert extra stroomgeul Markerwadden

infra Premium 1198

Van Oord baggert extra stroomgeul Markerwadden

Van Oord gaat de stroomgeul bij de Markerwadden uitgraven. Er moet komende jaren 3 miljoen m3 kleiige grond komen voor 150 ha nieuw natuurgebied. Rijkswaterstaat heeft de opdracht mede namens Natuurmonumenten gegund.

Met de nieuwe stroomgeul komt meer ruimte voor slibinvang onder water. Het draagt bij aan het herstel van natuur- en waterkwaliteit van het Markermeer. Het uitgraven van een extra stroomgeul van circa 900 meter levert een belangrijke bijdrage aan de aanleg van Marker Wadden.

De eerste afgegraven laag, kleiige grond, is bestemd voor het vullen van twee compartimenten van Marker Wadden. De hoeveelheid ondiep en beschut water wordt hiermee met circa 150 ha vergroot. Voor het opvullen van de compartimenten is 3 miljoen m3 kleiige grond nodig. De kleiige grond is belangrijk voor de natuurontwikkelingen.

Boskalis voerde de eerste fase uit met de aanleg van de eilanden van 300 ha in het Markermeer. Een klus van 50 miljoen euro die dit jaar wordt opgeleverd.

Zand onder de klei

Onder de kleiige laag ligt een zandlaag. Een deel van het zand is in de vorm van een zandsuppletie bestemd voor versterking van de zuidelijke zandrand van het eerste eiland. Hierdoor ontstaat een natuurlijke oever die gunstig is voor de versterking van de ecologie en de robuustheid van het eiland.

Van Oord kan het overige zand aanbieden aan elke marktpartij of inzetten voor eigen gebruik. Voor het ontgraven van de stroomgeul en het vullen van de compartimenten van Marker Wadden zet Van Oord zijn nieuwste cutterzuiger Biesbosch in.

De vergunning loopt tot eind 2026. De kleiige grond voor de compartimenten moet volgens een afgesproken werkwijze voor augustus 2019 zijn verwerkt.

 

Reageer op dit artikel