nieuws

Pipe-eater weet wel raad met oude leidingen  

infra Premium 2129

Pipe-eater weet wel raad met oude leidingen  

Met een speciaal innovatieteam werken Gebroeders van Leeuwen en IHC aan een boormachine die oude riool- en transportleidingen opvreet en daarachter de semgenten voor een nieuwe leiding plaatst. Op maaiveld merkt niemand er iets van.   

Het boorbedrijf uit Woerden lanceerde het plan tijdens een innovatiedag vorige week. Daar waren ook leidingbeheerders aanwezig waarvan er één hopelijk volgend jaar te porren is voor de uitvoering van de eerste pilot.

De pipe-eater vermaalt oude leidingen met een gesloten frontboor. Ongeacht of het nu om een betonnen leiding gaat om een exemplaar van asbestcement of van een ander steenachtig materiaal. Daarachter worden met vijzels nieuwe betonnen leidingsegmenten naar hun plek gedrukt. Het is volgens John Henzen van Gebroeders van Leeuwen zaak de wand van de oude leidingen dusdanig te vermalen dat er korrels ter grootte van grindfractie overblijven. Samen met de boorspoeling kunnen die gemakkelijk naar achterend worden afgevoerd met bestaande pomp- en leidingsystemen. Daarin schuilt niet de uitdaging voor het ontwikkeltraject dat Gebr. Van Leeuwen samen met IHC is gestart.

Voorloper moet een sprongetje kunnen maken

Die uitdaging schuilt volgens Henzen wel in de voorloper die voor de boorkop uit de oude leiding volgt. “Als één of meer segmenten verspringen doordat de leiding is verzakt, zul je die voorloper dus moeten kunnen sturen. Tegelijkertijd is het zaak dat de nieuwe leiding wel weer het oude rechte  tracé volgt. Omdat er meestal met overmaat wordt geboord zal dat in de meeste gevallen wel lukken.  Sterk verzakte leidingen zullen wellicht niet helemaal weggeboord worden, maar misschien maar voor driekwart. De onderkant blijft dan in de grond achter.”

Het springen van de voorloper is vooral van belang omdat om te voorkomen dat de bentonietdruk voor de boorkop wegloopt doordat de boorvloeistof in de oude leiding verdwijnt. Dat brengt het gevaar van zakkingen op maaiveld met zich mee. Die voorloper moet de oude rioolbuis dus goed afsluiten, zodat de boorvloeistof onder druk kan worden gehouden.

Het reactieblok doet later dienst als inspectieput

Volgens Henzen hebben IHC en Gebr. Van Leeuwen een oplossing voor dat probleem in zicht, maar moet die nog wel worden uitgewerkt en beproefd. Aan de TU Twente werkt een postdoc aan een aantal aspecten van de machine. De bedoeling is dat er volgend jaar een prototype klaar is.

Als reactieblok voor de vijzels ligt het volgens Henzen voor de hand een betonnen put af te zinken. Die kan na voltooiing dienst doen als inspectieput voor de leiding. Henzen heeft zijn zinnen gezet op een proefproject in de gemeente Rotterdam. Daar moeten komende jaren honderden duikers worden vervangen. Medewerkers van de gemeente Rotterdam hebben zitting genomen in het innovatieteam dat waakt dat de machine en de techniek goed aansluiten bij de praktijk. Eenzelfde aanpak hanteert het boorbedrijf uit Woerden voor het verwijderen van stroomkabels. Daarvoor is een innovatieteam opgezet met onder andere Enexis, Stedin en Liander.

Reageer op dit artikel