nieuws

Minister ontkent gevaar Noord-Hollandse bruggen

infra 1021

Minister ontkent gevaar Noord-Hollandse bruggen

Minister Cora van Nieuwenhuizen spreekt tegen dat zeker 14 bruggen in Noord-Holland op instorten staan. Wel stelt Rijkswaterstaat soms “geadviseerde maatregelen” aan verouderde kunstwerken uit.

Scheuren en gaten in wegen, verzakkingen, falende wapening, vervorming en extreme roest. Oude kunstwerken in Noord-Holland vertonen gebreken. EenVandaag en NH Nieuws lieten deskundigen meekijken naar de in april uitgelekte 212 onderhoudsrapporten van Rijkswaterstaat. De conclusie is ontluisterend: 14 bruggen staan op instorten.

Op instorten? Onzin, reageert Cora van Nieuwenhuizen ruim een maand later in een brief aan de Tweede Kamer. Ja, het komt voor dat Rijkswaterstaat weleens aan advies laat liggen, maar het beeld dat er een onacceptabel risico’s zou bestaan, deelt ze niet.

“Rijkswaterstaat onderneemt altijd actie als de veiligheid van de weggebruikers of vaarweggebruikers acuut in het geding is. In uiterste gevallen kan daarbij worden overgegaan tot een tijdelijke sluiting van een object en spoedherstel. Meestal is echter het instellen van een tijdelijke beperking in het gebruik zoals een aslastbeperking of een snelheidsbeperking in een dergelijk geval afdoende”, meldt de minister.

Gehakt van kritiek

Ze vervolgt. “Ik herken wel dat geadviseerde maatregelen niet altijd binnen de geadviseerde termijn worden uitgevoerd. Indien maatregelen uitgesteld worden tot na het (uiterste) adviesjaar is er sprake van uitgesteld onderhoud.”

Tekst loopt door onder de foto

Jules Verlaan waarschuwt al jaren voor gaten in de onderhoudsbegroting van Rijkswaterstaat. Foto: Ronald Bakker

Dat kan alleen als de veiligheid niet in het geding is, vult ze aan. Deskundigen van de TU Delft maken zich niettemin al jaren zorgen over de onderhoudsstrategie van Rijkswaterstaat. Jules Verlaan die op het onderwerp promoveerde vindt dat Rijkswaterstaat teveel reageert in plaats van anticipeert.

Ook zou de regering te weinig geld vrijmaken voor het onderhouden van de Nederlandse infrastructuur. Van Nieuwenhoven benadrukt dat ze “volop aan de slag is met die ambitie.” En er komt geld bij de komende jaren.

“De financiële omvang van het programma Vervanging en Renovatie neemt toe van circa 150 miljoen euro per jaar tot 2020, tot gemiddeld circa 350 miljoen per jaar voor de periode na 2020.


Meer verhalen over de ‘gaten’ van Rijkswaterstaat  
De ongedekte cheques van Rijkswaterstaat 
Hoogleraren TU Delft waarschuwen voor gapende gaten in begroting
Het duizend-bruggen-probleem van Rijkswaterstaat 
Minister trekt extra geld uit voor oude bruggen 

Reageer op dit artikel