nieuws

Infradochter A.Hak ten onder na ruzie met aandeelhouders

infra Premium 16585

Infradochter A.Hak ten onder na ruzie met aandeelhouders

Kabel- en leidinglegger KEG Infra is door de rechtbank failliet verklaard. Achter de schermen werkt moederbedrijf A.Hak samen met de curator aan een doorstart.

Het faillissement werd begin deze maand door A.Hak zelf aangevraagd. Volgens een woordvoerder van de leidingbouwer uit Tricht was KEG al jaren verlieslatend. “Over de afgelopen jaren gaat het om een bedrag van zo’n 7 miljoen euro”, aldus zegsman Richard van Santen.

KEG Infra legt gas- en waterleidingen aan en verzorgt voor grote nutsbedrijven de huisaansluitingen. Het bedrijf, dat een omzet heeft van enkele tientallen miljoenen, werkt vooral als onderaannemer van A.Hak. In 2014 verwierf het concern een belang van 60 procent in Elounda, het moederbedrijf van onder andere KEG Infra.

Onenigheid met minderheidsaandeelhouder

Van Santen laat weten dat lang geprobeerd is om de financiële problemen bij KEG Infra intern op te lossen. “We waren al een tijdje bezig om de boel weer op de rit te krijgen. Met de minderheidsaandeelhouder zijn daar over meerdere gesprekken gevoerd, maar we kwamen er uiteindelijk niet uit.”

Dat leidde in mei tot een breuk. De twee bestuurders van KEG Infra, Douwe Mink en Theo Breugem, werden uit hun functie gezet. Toen zij daarop dreigden met een faillissementsaanvraag – en deze ook indienden – ontstond volgens Van Santen “een onwerkbare situatie en kwam de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar”. A.Hak besloot daarop zelf surseance van betaling aan te vragen.

“Wij hebben de financiële gaten altijd moeten dichten”, benadrukt Van Santen. “De minderheidsaandeelhouder niet.”

Douwe Mink spreekt tegen hij en zijn vennoot enige schuld hebben aan de geleden verliezen. “Ze hebben ons uitgeknepen. In zowel 2014 als in 2015 hebben we 1 miljoen moeten afdragen aan A.Hak, vanwege het onderaannemerschap. Bovendien hebben ze verliesgevende contracten bij ons ondergebracht. We hebben daar jaren geleden al over aan de bel getrokken, maar er werd niets mee gedaan.”

Curator onderzoekt oorzaak van faillissement

Curator Johan Westerhof laat weten de exacte oorzaak van het faillissement nog niet te hebben onderzocht. Hij houdt zich nu vooral bezig met een mogelijke doorstart van het infrabedrijf, dat ongeveer zestig werknemers op de loonlijst heeft staan. “Op dit moment kijk ik vooral hoe het personeel een zachte landing kan krijgen. Dat is het belangrijkste voor nu. Daarna zal ik de oorzaken van het faillissement proberen te achterhalen.”

Daarbij zal de curator ook onderzoeken wie er schuldig is aan de ondergang van KEG Infra. “De vraag is natuurlijk waarom het een groot bedrijf als A. Hak niet gelukt is om het dochterbedrijf te reorganiseren”, loopt hij op de zaken vooruit. “Al kan je in zijn algemeenheid stellen dat ook grotere ondernemingen uiteindelijk naar de euro’s kijken.”

Morgen spreekt Westerhof de werknemers van KEG Infra persoonlijk toe tijdens een personeelsbijeenkomst in Baarn. Hen is gevraagd om voorlopig gewoon door te werken.

A.Hak boekt al jaren forse verliezen

A.Hak boekt zelf ook al een aantal jaar op rij grote verliezen. Over 2015 kwam het verlies uit op 58 miljoen, het jaar erna op bijna 27,5 miljoen. De slechte cijfers waren aanleiding voor het concern om flink in te grijpen. Het management werd vervangen en diverse onderdelen werden verkocht.

Marco en Mariska van Geenhuizen, grootaandeelhouders van A.Hak, besloten in maart van dit jaar afstand te nemen tot het bedrijf vanwege het justitieonderzoek dat naar hen loopt. Het OM vermoedt dat de onderneming valse facturen heeft gestuurd naar een bedrijf in India en zo betrokken is geweest bij het witwassen van gelden. In het kader van dat onderzoek heeft het OM voor 23 miljoen euro beslag gelegd bij de familie Van Geenhuizen.

Reageer op dit artikel