nieuws

Croon en Hollandia werken achterstallig onderhoud bruggen Flevoland weg: Urkersluis moet als eerste

infra 1581

Croon en Hollandia werken achterstallig onderhoud bruggen Flevoland weg: Urkersluis moet als eerste
De handtekeningen staan onder het contract van 50 miljoen euro

De Urkersluis krijgt topprioriteit bij het wegwerken van het achterstallig onderhoud van 13 bruggen en 11 sluizen in Flevoland. Croonwolter&dros en Hollandia hebben het 5-jarige contract van 50 miljoen euro binnen.

Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor de nodige storingen en stremmingen. Projectmanager Bart Jansen van de provincie: “Willen we Flevoland bereikbaar en veilig houden, dan moet er nu groot onderhoud plaatsvinden. We moderniseren en vervangen de bediening- en besturingssystemen, standaardiseren de bediening op afstand, renoveren of vervangen de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en voeren civiele en waterbouwkundige werkzaamheden uit.”

Gedegen risicodossier en hinderplan

De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2023. Jansen: “In 2016 hebben we inspecties uitgevoerd en de scope van de opdracht bepaald, waarna we in mei 2017 een marktconsultatie hebben georganiseerd. In november begon het aanbestedingstraject. Zeven partijen schreven in. De combinatie Croonwolter&dros en Hollandia Services heeft deze gewonnen.

Ze behaalden een hoge emvi-score, vooral door een gedegen risicodossier en hinderplan. Ook presenteerden ze een goed team. Op deze drie onderdelen was een fictieve aftrek van 19,5 miljoen euro te verdienen, op een totale contractwaarde van 50 miljoen.” Er is gekozen voor een UAV-GC contract om de expertise van de marktpartijen optimaal te benutten. Het is de bedoeling de uitvoering in nauwe samenwerking uit te voeren zodat alle kennis en kunde optimaal wordt benut en geborgd.

Bouwapp en één object per keer

Projectmanager René Esser van Croon begrijpt heel goed dat de provincie streeft naar minimale hinder. “In ons hinderplan hebben we daarom ’10 Gouden Maatregelen’ opgenomen. Zo bouwen we niet om tussen april en oktober, omdat het dan erg druk is met recreatievaart. Ook garanderen we dat elke locatie altijd bereikbaar is voor de scheepvaart, door slechts aan één object per polder te werken.

Dertien bruggen en elf sluizen gaan komende 5 jaar op de schop

Lokaal verkeer en hulpdiensten helpen we door de inzet van tijdelijke oeververbindingen. Dankzij een online werk-meldsysteem weten onze stakeholders en nevenaannemers altijd welk werk we op welk moment uitvoeren. We introduceren een Bouw-app met detailinformatie over renovatiewerkzaamheden voor bewoners en bedrijven.”

Storingsgevoelige Urkersluis als eerste

Ook aan het risicoplan is veel aandacht besteed. Esser: “We beginnen met de Urkersluis, die met honderd storingen per jaar kampt. Zo dekken we het grootste technische risico als eerste af. Ook renoveren we de centrale bedienkamer op het Provinciehuis in vier fasen, elke winter één werkeiland. Daardoor blijft altijd voldoende bediencapaciteit beschikbaar.”

Hackrisico in kaart

Ook aan cyber security besteedt de combinatie aandacht. “We voeren per direct een scan uit om de risico’s in kaart te brengen en waar nodig vroegtijdig maatregelen te treffen.” Een dubbele waterkering bij de sluizen zorgt ervoor dat er ook in het stormseizoen geen risico’s zijn op overstroming.

Grote renovatiecomponent

De combinatie werkt al sinds 2013 samen bij het onderhoud en de renovatie van grote kunstwerken van Rijkswaterstaat rondom het IJsselmeer, zoals de Stevin- en de Lorentz-sluizen. Technisch manager Matthijs de Groot, van Hollandia Services: “In Flevoland gaat het om minder grote, maar veel méér objecten, met een hele grote renovatiecomponent. Zo gaan we de gehele bediening en besturing vervangen, de aandrijvingen renoveren, installeren we nieuwe brugvallen bij een aantal sluizen, conserveren we diverse bruggen en voeren we nieuwe veiligheidsmaatregelen door. Dit alles met respect voor het monumentaal aanzien van de vele sluizen. Het is dus een grote en gevarieerde opdracht met een specialistisch karakter.”

Scrum & agile

Op 1 april 2023 moet al het werk volledig zijn afgerond. Een strakke planning, een goede voorbereiding en nauwe afstemming met opdrachtgever en omgeving moeten daarvoor zorgen. De Groot: “We delen het werk op in kleine elementen en gaan stap voor stap; scrum & agile. Dat doen we met wekelijkse bijeenkomsten vanuit een shared office. Daar hebben we uitstekende ervaringen mee.”


Renovatie sluizen en bruggen Flevoland

  • Opdrachtgever: provincie Flevoland
  • Opdrachtnemer: Croonwolter&dros en Hollandia Services
  • Contractvorm: Onderhoudscontract voor 5 jaar volgens UAV-gc
  • Contractwaarde: 50 miljoen euro
  • Uitvoering: 2018-2023

De handtekeningen staan onder het contract van 50 miljoen euro. van links naar rechts Jan de Reus (gedeputeerde provincie Flevoland), Steven Lubbers (Hollandia Services), Lennart Koek (Croonwolter&dros) en Rob van der Werff (afdelingshoofd Infra provincie Flevoland)

Reageer op dit artikel