nieuws

10.000 emmers water per uur over de dijk

infra 1089

10.000 emmers water per uur over de dijk

Twee geperforeerde buizen laten sinds woensdagmorgen 10 liter water per uur los op elke strekkende meter dijk bij Nieuwerkerk aan den IJssel. De waterwereld wil weten hoe snel een binnentalud verzadigd rijkt en afschuift.

Een vergelijkbare infiltratie proef is vorig jaar ook al eens gehouden een stukje verderop langs de dijk van de Hollandse IJssel. Toen bleek zich in de klei-dijk een zandlens onder de oppervlakte te bevinden, waardoor al snel een stuk van het binnentalud afschoof. De proef werd na een paar uur gestaakt.

Ditmaal is de bedoeling dat het water twee dagen lang over de dijk spoelt totdat het binnentalud compleet verzadigd is met water. De druk in de dijk loopt daardoor op, waardoor een stuk kan afschuiven. Omdat de proef in het droge seizoen plaatsvindt levert dat geen gevaar voor de omgeving op.

De testsituatie is volgens programmamanager Martin Schepers typerend voor dijken, langs tal van kleinere rivieren en watergangen in Nederland. Die staan zelden bloot aan grote golven.  Maar kleine golfjes die met regelmaat over de kruin slaan kunnen ook een bedreiging vormen en tot falen van de dijk leiden. Een proef met de bestaande golfoverslagsimulator die in één keer een paar kuub water op een dijk loslaat zou geen realistisch beeld opleveren.

Gevoelige meetapparatuur laat zien dat de dijk meebeweegt met eb- en vloed

Vandaar dat er twee geperforeerde buizen bovenop de kruin van het 30 meter lange stuk proefdijk bij Nieuwerkerk zijn gelegd. Per uur laten die per strekkende meter dijk 10 liter los. In totaal 10.000 emmers water per uur. De dijk wordt gemonitord met waterspanningsmeters die op meerdere niveau’s in de dijk de druk meten. Daarnaast is de dijk aan de oppervlakte volgelegd met spiegeltjes en reflectoren die met een total-station in de  gaten worden gehouden. Die metingen zijn volgens Schepers ongelofelijk nauwkeurig. “Je ziet de dijk zelfs een paar millimeter meebewegen met eb- en vloed dat ter hoogte van Nieuwerkerk nog het waterpeil op de Hollandsche IJssel beinvloedt. Dat is niets verontrustends, het geeft vooral aan hoe nauwkeurig we tegenwoordig kunnen meten.”

Eenvoudige proef kun je volgende week al elders in het land herhalen

De infiltratieproef is één van de simpeler proeven binnen alle experimenten die POV Macrostabiliteit uitvoert ter voorbereiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De draaiboeken en meetprotocollen lagen nog klaar van de test van vorig jaar.  Schepers: “Je zou hem bij wijze van spreken volgende week al weer in Groningen kunnen herhalen. Hoewel je altijd wel moet afstemmen met de omgeving. Het levert immers wat overlast en een beperkte stremming op.”

Om de dijkmodellen verder te verfijnen zou het volgens de programmamanager wel mooi zijn als de proef in de nabije toekomst ook op dijken met een ander profiel zou kunnen worden herhaald. Het zou mooi zijn om de vergelijkbare proef uit te voeren op dijken met een heel flauw talud 1:7.  Tot nu toe is de infiltratieproef uitgevoerd op stijle smalle dijken met binnentaluds van 1:2 en 1:3. Schepers: Hoe meer we weten hoe gerichter  we tijdens het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen kunnen treffen. Tijdens dit programma worden tot 2028 zo’n 1100 kilometer aan dijken versterkt. Ook worden bijna 500 sluizen en gemalen aangepakt. Voor het totale programma is 7,4 miljard euro uitgetrokken.

Reageer op dit artikel