nieuws

WaterStraat slaat brug tussen laboratorium en openbare ruimte

infra 563

WaterStraat slaat brug tussen laboratorium en openbare ruimte

Een regenton die zichzelf tijdig leegt als een hoosbui op komst is, een bushokje dat water tijdelijk vasthoudt. In de Waterstraat in Delft kunnen bedrijven en onderzoekers nieuwste vondsten uitproberen voor klimaatbestendige stadsinrichting. Onder realistische omstandigheden.

De testomgeving is aangelegd in the Green Village, het innovatieterrein van de TU Delft waar duurzame en klimaatbestendige technologie wordt ontwikkeld. In the Green Village kunnen zonodig ontheffingen worden verleend van regels die innovaties belemmeren. Deltacommissaris Wim Kuijken opende de testfaciliteit woensdagmiddag samen met dijkgraaf Michiel van Haersma Buma van Hoogheemraadschap van Delfland.

De WaterStraat is de proeftuin voor onderzoek naar naar producten die straten en wijken beter bestand maken tegen extremer weer, zoals hevige neerslag of langdurige droogte. Daarnaast biedt de faciliteit de gelegenheid om producten te te demonstreren. Het is de tussenstap tussen een laboratoriumopstelling en daadwerkelijke toepassing in de openbare ruimte.

De meeste producten bieden oplossingen op straatniveau. Het gaat om innovaties als een waterbuffer met een zuiverende laag van schelpen, een bushokje dat water vasthoudt, een dak als waterberging fungeert en een slimme regenton die zichzelf leegt wanneer een piekbui op komst is. Tijdens de feestelijke opening werden er demonstraties gegeven van in totaal zo’n vijftien innovaties.

Het echte testen van de producten gaat nu beginnen. Teams van studenten van de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam staan klaar om metingen te verrichten. Wetenschappers kijken mee of innovaties kunnen worden verbeterd.

Gebiedsbeheerders zoals gemeenten, provincies en waterschappen zijn welkom om de proeftuin te bezoeken en hun eigen opgaven aan te dragen, zodat naar mogelijke oplossingen kan worden gezocht.

Reageer op dit artikel