nieuws

Rijkswaterstaat overstag: Boze waterbouwers Beens, Van den Biggelaar en Hakkers blazen rechtszaak af

infra 6260

Rijkswaterstaat is overstag en trekt de omstreden tender voor het Pannerdensch Kanaal in. Waterbouwers Beens, Hakkers en Van den Biggelaar blazen de rechtszaak op 20 april af. “Dit is knokken voor je positie op de markt.”

De waterbouwers hebben een slag gewonnen tegen het machtige Rijkswaterstaat. Ze stonden letterlijk met lege handen door de scheve prestatiemetingen van de opdrachtgever en mochten niet eens meedingen met de tender voor het Pannerdensch Kanaal. Simpelweg omdat ze niet over voldoende metingen op rij beschikken.

“Dit is knokken”

Feitelijk hebben ze nog niets gewonnen, want de tender is alleen ingetrokken en komt later dit jaar opnieuw op de markt. De hoop is dan dat de drie alsnog mogen meedingen, op gelijke voet met de andere waterbouwers.

Meer informatie over deze aanbesteding

Meer informatie over deze aanbesteding
“Dit is knokken voor je positie op de markt. We willen een gelijke behandeling als de ‘grote jongens’, niet meer en niet minder. De champagne gaat pas open als we een mooi project binnenhalen”, viert directeur KarstJan Beens van de Beensgroep de bescheiden triomf namens alle drie de waterbouwers.

Rare tweedeling, meetsysteem is onhoudbaar

Rijkswaterstaat gaat nu eerst een marktconsultatie houden over de prestatiemetingen. “Door een aantal geïnteresseerde ondernemingen is bezwaar gemaakt tegen het gebruik van prestatiemeten als selectiecriterium. Rijkswaterstaat heeft daarop besloten om de aanbesteding van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal in te trekken”, is het enige commentaar van de opdrachtgever. Over de vervolgstappen tasten de bouwers nog in het duister.

Ondertussen is er voor 4 overnachtingsplaatsen langs de Merwede weer een vergelijkbare tender uitgeschreven tegen dezelfde scheve voorwaarden. Directeur Niels Kamphuis van Van den Biggelaar en Hein van Laar van Hakkers verwachten dat ook die tender wordt ingetrokken.

“Als je naar de gunningen van Rijkswaterstaat kijkt zie je een rare tweedeling. Slechts een handjevol bouwers heeft afgelopen jaar meer dan twee projecten binnengehaald. De rest zal allemaal problemen krijgen om te voldoen aan de eis om scores te overleggen van minimaal twee projecten op rij. Wij hebben afgelopen jaar niets bij Rijkswaterstaat gewonnen. Dat is pech, maar dat betekent niet we niet meer willen meedingen.” De waterbouwer zou graag de discussie aangaan over de grootte van de projecten die Rijkswaterstaat op de markt zet.

Hein van Laar kijkt met gemengde gevoelens naar de nieuwe stap van Rijkswaterstaat. “Misschien was het wel beter geweest als de rechter nu de knoop had doorgehakt. Het is nu weer afwachten en we zijn wel toe aan duidelijkheid.” Het is namelijk al de tweede keer dat de waterbouwers met de rechter hebben moeten dreigen en een kort geding op het laatste moment is afgeblazen.  “Dat kost veel tijd en energie. Jammer eigenlijk.”

“Middelgrote wegenbouwers zijn al om zeep geholpen”

Gewoon protest aantekenen was niet afdoende om Rijkswaterstaat op andere gedachten te brengen.  Boze brieven van advocaten volgden en het kort geding zou  20 april dienen. Die druk bracht alsnog beweging in het geschil. Toch reageren de waterbouwers opgetogen dat er alsnog ruimte voor een gesprek komt. Ze voelen zich eindelijk gehoord en hopen dat de methode van prestatiemeten op de schop gaat.

Rijkswaterstaat moet middelgrote waterbouwers niet om zeep brengen, zoals bij de middelgrote wegenbouwers wel is gebeurd. “In bedrijven met 150 mensen gebeuren juist de mooiste dingen, die moet je koesteren”, predikt Beens voor eigen parochie. Met lede ogen heeft hij vorige week eveneens de gunningen van Rijkswaterstaat in Cobouw bestudeerd en gezien dat tweederde van de omzet over de grens verdwijnt.

België zit potdicht voor buitenlandse spelers

“Die kant moet het niet opgaan voor de waterbouwers. Dan kunnen we alleen nog werk in onderaanneming doen. De Belgen halen de meeste omzet binnen, maar hun thuismarkt zit potdicht voor partijen van buiten de grenzen. Dat klopt toch niet. Rijkswaterstaat zou daarin een andere tactiek moeten volgen. Maar dat begint met middelgrote waterbouwers niet buiten te sluiten bij tenders.”


Beoogde kenmerken van prestatiemeten

  • Betrouwbaar en valide
  • Uniform
  • Proportioneel
  • Intersubjectief

Wat te meten:

  • planmatig werken
  • deskundigheid en kwaliteit
  • samenwerking, communicatie en organisatie
  • veiligheid en gezondheid

Bron: Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat


Lees meer over (de frustraties rond) meten

Waterbouwers woest op Rijkswaterstaat

Metingen Rijkswaterstaat aangepast

Oneerlijke selectie aangevochten

MKB buiten de boot bij metingen

Handreiking Prestatiemeting Rijkswaterstaat

 

Reageer op dit artikel