nieuws

Waterbouwers Van den Biggelaar, Hakkers en Beens woest op Rijkswaterstaat

infra Premium 9446

Waterbouwers Van den Biggelaar, Hakkers en Beens woest op Rijkswaterstaat

Als drie musketiers trekken Van den Biggelaar, Hakkers en Beens samen op tegen het machtige Rijkswaterstaat. Weer dreigen waterbouwers buiten de boot te vallen door oneerlijke prestatiemetingen. Dit keer bij de preselectie voor de kribverlaging van het Pannerdensch Kanaal. “Dit voelt tweederangs.”

Onafhankelijk van elkaar hebben de drie waterbouwers een advocaat in de arm genomen. Geen van de directeuren hoopt dat het conflict ontaardt in een rechtszaak tegen Rijkswaterstaat, maar de gang van zaken zit ze alle drie behoorlijk hoog.

Hopen op loting voor de laatste twee plekken

Het voelt unfair dat goede scores niet genoeg zijn om zelfs nog mee te dingen naar volgende opdrachten. In dit geval draait het om een project van rond de 20 miljoen euro voor de verlaging van 38 kribben en 5 oevers.

Rijkswaterstaat is al bezig met het selecteren van vijf geschikte bouwers voor de tenderfase. De eerste drie partijen krijgen een plek in de aanbesteding op basis van de hoogste ranking, de overige twee worden via loting gekozen.

“We verdienen een gelijke kans”

De drie waterbouwers halen mooie hoge cijfers, maar die tellen niet mee omdat het er te weinig op rij zijn. “En dus mogen we niet eens meedoen bij de ranking voor de eerste drie plekken. Alsof Rijkswaterstaat alleen nog zaken wil doen met het grootbedrijf, ook al zeggen ze van niet”, briest directeur Karst-Jan Beens. Het is ruim een jaar geleden dat Beens voor het eerst aan de bel trok.

“We krijgen te horen ‘je mag meedoen met de loting’, maar dat voelt toch tweederangs. Wij denken geschikt te zijn voor de top 3 en verdienen een gelijke kans om dat te bewijzen”, vult directeur Niels Kamphuis van Van den Biggelaar aan. “Het is bij dit project overigens positief dat de markt vroegtijdig mag meedenken over de uitvraag, nog voordat alle procedures zijn dichtgetimmerd. Maar als puntje bij paaltje komt, kunnen we niet eens inschrijven en moeten hopen op een goede loting.”

Vicieuze cirkel niet doorbroken

“Het lijkt wel een vicieuze cirkel waar we nooit meer uitkomen. Omdat we te weinig inschrijven, hebben we niet genoeg beoordelingen. Maar we kunnen niet inschrijven omdat er niet genoeg grote waterprojecten op rij op de markt komen”, vat directeur Hein van Laar van Hakkers de problematiek samen.

Alle drie zijn ze groot voorstander van prestatiemetingen en het bevoordelen van bouwers die goed presteren. Prestatiemeten heeft betrekking op de ‘zachte’ kant van de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en meet vooral houding en gedrag. Het idee is dat goed presterende marktpartijen eerder aan bod komen bij nieuwe opdrachten en bij verlenging van lopende contracten. Met die grondgedachte zijn de drie directeuren het hartgrondig eens.

Begrip? Toch niet

De praktijk is echter dat de eisen van Rijkswaterstaat zo hoog zijn dat een gemiddelde mkb’er nooit kan voldoen aan de cijferreeks die nodig is om in te schrijven. De meting telt alleen bij vijf opeenvolgende metingen bij twee projecten gedurende 2,5 jaar.

Het water moet 5 centimeter zakken door 38 kribben en 5 oevers aan te pakken.

Ook het cijfer 9 is dan niet genoeg, bleek vorig jaar al bij de tender Terneuzen. Bij de preselectie voor de kribverlaging dreigt nu eenzelfde scenario.

Vorig jaar werd de rechtszaak van Beens en Hakkers op het laatste moment stopgezet. Diverse gesprekken tot op het hoogste niveau volgden en er leek begrip te zijn voor de situatie.

Rijkswaterstaat trok de tender voortijdig terug en bracht de opdracht opnieuw op de markt zonder preselectie.

Rijkswaterstaat koploper

De mkb-waterbouwers leefden in de veronderstelling dat de systematiek structureel zou worden aangepast. Nu blijkt dat de praktijk helemaal niet is veranderd en de gesprekken met de ‘hoge heren’ niets hebben uitgehaald. Waterprojecten met een omvang van tussen de 10 en 30 miljoen euro zijn schaars. Nu er een jaar later eindelijk weer een op de markt komt staan ze voor precies hetzelfde blok.

“Dan zijn we pas echt de pineut”

De waterbouwers klimmen nu eerst in de pen via boze brieven van advocaten, maar zijn bereid om de ongelijkheid bij de rechter uit te vechten. Die bereidheid is extra groot omdat de waterbouwers weten dat andere opdrachtgevers Rijkswaterstaat als koploper beschouwen. Hun vrees is dat waterschappen en provincies een vergelijkbare meetmethodiek invoeren. “Dan zijn we pas echt de pineut”, verzucht Van Laar namens alle drie.

De markt trekt aan, de orderportefeuilles zijn goed gevuld. De drie ondernemers zouden momenteel de opdrachten van Rijkswaterstaat wel kunnen missen. Toch zijn ze bereid om tot het uiterste door te vechten om hun gelijk te halen. Beens besluit: “Het is een principe-zaak en die gooi je niet zomaar overboord. Het draait wel om werk, echte projecten. Die laat je niet op zo’n manier aan je neus voorbij gaan.”


Wat te meten:

  • planmatig werken
  • deskundigheid en kwaliteit
  • samenwerking, communicatie en organisatie
  • veiligheid en gezondheid

Beoogde kenmerken van prestatiemeten

  • Betrouwbaar en valide
  • Uniform
  • Proportioneel
  • Intersubjectief

Bron: Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat


Lees meer over (de frustraties rond) meten

Metingen Rijkswaterstaat aangepast

Oneerlijke selectie aangevochten

MKB buiten de boot bij metingen

Handreiking Prestatiemeting Rijkswaterstaat

Reageer op dit artikel