nieuws

Viervijfde wegwerkers snakt naar veiliger werken

infra 5710

Viervijfde wegwerkers snakt naar veiliger werken

Werken aan de weg kan veel veiliger is de overtuiging van 80 procent van de wegwerkers in de Noordelijke provincies. Veertig procent ervaart ‘buiten’ regelmatig onveilige situaties. De oplossing: Meer zichtbare snelheidscontroles.

Opvallend is dat wegwerkers zich bijna altijd (90 procent) onveilig voelen als gevolg van gevaarlijk weggedrag van automobilisten en in mindere mate van vrachtwagens (50 procent).  Bij 10 procent van de gevaarlijk ervaren situaties is het gevolg van gedrag van collega-wegwerkers. En bij nog eens 10 procent is sprake van slechte afzettingen of onredelijke eisen van opdrachtgevers.

Een derde wegwerkers zag ongeluk van nabij

De uitkomsten van de enquête onder leden van Bouwend Nederland, Cumela en MKB Infra zijn  aanleiding voor de aftrap vandaag van de campagne ‘Samen wegwerken’ tijdens de infra relatiedagen in Hardenberg. Vorig jaar vulden 170 wegwerkers en 39 managers uit de drie noordelijke provincies de vragenlijst in over hun werkervaringen. Lees hier alle resultaten.

Werken aan de weg staat al jaren bekend als een van de gevaarlijkste beroepen in de bouw. Veel is afgelopen jaren al verbeterd en 55 procent van de geënquêteerden vult in dat veiligheid altijd gaat boven extra kosten of het uitlopen van de planning. Verder valt op dat een derde van nabij heeft een ongeval heeft meegemaakt tijdens werken aan de weg en bijna 20 procent was zelf betrokken bij een ongeluk.

‘Het kan veiliger, veel veiliger’

Bijna 80 procent van de wegwerkers is ervan overtuigd dat het werk nog een stuk veiliger kan. Vooral tijdens de uitvoering is nog het nodige te winnen, maar ook meer dan de helft denkt dat de voorbereiding nog zorgvuldiger kan. Als suggesties worden gegeven wegvlakken helemaal af te sluiten en meer tijd in te ruimen voor instructies of een ‘toolboxmeeting’.

Meer aandacht voor het wegwerk helpt, maar wegwerkers verwachten het meest van politiecontroles.

Vooral ander gedrag van weggebruikers zou het gevoel van veiligheid kunnen verbeteren. Minder dan 5 procent vindt dat er niets hoeft te gebeuren op dat gebied. Ruim 75 procent verwacht dat politiecontroles soelaas zouden bieden, maar 60 procent verwacht ook al beter gedrag als er meer voorlichting langs de weg is over het wegwerk.

De uitkomsten zijn aanleiding voor Rijkswaterstaat, provincies, politie en Openbaar Ministerie om een campagne op te zetten. De campagne ‘Samen wegwerken’ richt zich op wegwerkers, weggebruikers én wegbeheerders. Het boegbeeld van de campagne is de bekende, felgekleurde pilon. Voor de gelegenheid is ook een grote opblaasbare variant beschikbaar. Ook is toegezegd dat de politie extra controles houdt. De campagne loopt in elk geval tot 2019.

 

 

Reageer op dit artikel