nieuws

Waterstand Rijn piekt woensdag: Vuurdoop voor Nevengeul Nijmegen

infra 3100

Waterstand Rijn piekt woensdag: Vuurdoop voor Nevengeul Nijmegen

De waterstand in de Rijn piekt woensdag tot 14,65 m + NAP. Per seconde stroomt dan 6,5 miljoen liter bij Lobith het land in. In Duitsland zorgt het water voor problemen met ondergelopen kades. In Nederland is geen overlast te verwachten: het rivierwater kreeg afgelopen jaren extra ruimte met 34 waterprojecten. De Nevengeul in Nijmegen beleeft zijn vuurdoop.

Normaal is 12 meter boven NAP gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor de piek. “Deze situatie komt eens in de vijf jaar voor”, aldus Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Hij benadrukt dat er geen reden is tot zorg.

Stuwen aangepast

Rijkswaterstaat meldt dat vanuit het zogenoemde Watermanagement Centrum in Lelystad de waterstanden continu in de gaten worden gehouden. Aanvankelijk werd de piek dinsdagavond al verwacht, maar de waterstand stijgt minder snel en komt nu waarschijnlijk op woensdag.

Afgelopen jaren zijn 34 maatregelen – Ruimte voor de Rivier – genomen om rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. Zo zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn-Lek aangepast om het water weg te laten stromen. Bij laag water zijn stuwen nodig om het water in de rivier te houden. Bij hoogwater worden de dammen opgetrokken zodat het water zo snel mogelijk naar zee stroomt. Zo wordt de nieuw gegraven nevengeul van de Waal bij Nijmegen dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt.

Hoogwater in de Waal in 2011 bij de Zaltbommel. Foto’s: Rijkswaterstaat

De verwachting is dat de waterpieken komende jaren nog veel hoger komen te liggen. Daarom zijn momenteel zijn nog een aantal projecten in uitvoering, die vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWP).

Spuien in zee

Het peil van zowel het Markermeer als het IJsselmeer staat momenteel ook nog hoog. Oorzaken zijn de hoge afvoer van de IJssel en de grote hoeveelheid neerslag die de afgelopen weken is gevallen. Daarnaast was het door de harde wind niet altijd mogelijk om water te spuien bij de Afsluitdijk naar de Waddenzee. Het peil van het IJsselmeer en het Markermeer daalt de komende dagen geleidelijk. De afvoer van de Maas is de afgelopen 24 uur gedaald. Die daling zet de komende dagen door.

Bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Reageer op dit artikel