nieuws

Rijkswaterstaat plaatst installaties voor pompproef bij A27/A12

infra Premium 4394

Rijkswaterstaat plaatst installaties voor pompproef bij A27/A12
Foto: Cor Salverius/Foto Dijkstra

Rijkswaterstaat start deze maand met de voorbereidingen voor een ‘pompproef’ op het terrein naast de A27 in Utrecht. Dit is een van de technische onderzoeken ter voorbereiding op de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht.

Voor deze zogenoemde pompproef worden installaties geplaatst op het terrein ‘Tussen de Rails’, ten noorden van de wijk Lunetten. De installaties bestaan onder andere uit een pompput, peilbuizen en een waterzuiveringsinstallatie. Met de praktijkproef wil Rijkswaterstaat inzicht krijgen in de bodemgesteldheid en de toepassing van bemalen en retourbemalen in dit gebied.

Onderzoek bestaat uit twee fases

Het onderzoek wordt in twee periodes van enkele weken uitgevoerd. In de eerste fase (februari 2018) wordt het grondwater plaatselijk opgepompt en afgevoerd naar een sloot (bemalen). In de tweede fase (voorjaar 2018) wordt het opgepompte grondwater teruggebracht in de grond via een tweede put (retourbemalen).

Grondwaterpeil wordt continu gemeten

Via de peilbuizen en een digitaal monitoringssysteem wordt het grondwaterpeil continu gemeten. In de zomer van 2018 is het onderzoek naar de grondwaterbemaling afgerond en worden alle installaties weer verwijderd.

Aanpassing A27/A12 start daadwerkelijk in 2020

De daadwerkelijke uitvoering van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht start vanaf 2020. In 2018 en 2019 worden diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch veldonderzoek, technische onderzoeken en worden kabels en leidingen verlegd. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan het aanbestedingsdossier. De openstelling van de weg staat gepland in 2026.

Reageer op dit artikel