nieuws

Gereinigde bodemas vrij toepasbaar als ophoogmateriaal

infra Premium 1920

Gereinigde bodemas vrij toepasbaar als ophoogmateriaal

Rijkswaterstaat gaat gereinigd bodemas uit afvalcentrales in de toekomst zonder beperkingen toepassen als ophogingsmateriaal voor de wegenbouw. Tests hebben uitgewezen dat twee nieuw ontwikkelde procedés van Boskalis en Heros technisch voldoen en bovendien schoon zijn.

Uit veldproeven die begeleid zijn door het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat blijkt dat gereinigde as uit de vuilverbrandingsoven technisch zelfs beter kan presteren dan het traditionele ophogingsmateriaal zand.

“De twee onderzochte bouwstoffen hebben een grovere, hoekiger korrel en ze hebben een grotere waterdoorlatendheid”, vertelt adviseur geotechniek Henk Jan Beukema, die het onderzoek namens Rijkswater begeleidde. “Dat betekent dat een afvalproduct technisch beter voldoet dan een primaire grondstof, die in de natuur moet worden gewonnen.” De wegbeheerder krijgt daarmee precies waarom ze in 2012 vroeg in de ‘Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’.

Boskalis Environmental en Heros Sluiskil ontwikkelden onafhankelijk van elkaar elk een nieuwe bouwstof uit AEC (Afval Energie Centrale) bodemas. Beide bedrijven gebruiken een zelf ontwikkelde bodemas-wasinstallatie om afvalresten uit de vuilverbranding te reinigen en op te werken. Tot op heden mogen ze bodemas alleen toepassen in aardebanen als het eerst met plastic wordt inpakt. IBC condities (= isoleren, beheren en controleren) moeten voorkomen dat verontreinigende stoffen uitspoelen door regen en in het grondwater terechtkomen. Het validatietraject van een jaar dat beide producenten doorliepen maakt aan die praktijk een einde. Volgens Beukema haalden beide producten een vergelijkbare, hoge score.

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om meer secundaire bouwstoffen toe te passen

Zijn verwachting is dat dankzij de validatie het gebruik van AEC-bodemas kan gaan toenemen. Nu bestaat slechts 10 procent van het totale volume aan ophoogmateriaal in nieuwe wegen uit bodemas. Gereinigde AEC-bodemas kan als goedgekeurde bouwstof ook een voordeel gaan opleveren bij aanbestedingen waarbij EMVI-criteria zwaar wegen. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om meer secundaire bouwstoffen toe te passen. Beide procedés zijn inmiddels opgenomen in de lijst met gevalideerde materialen in de Eisen Onderbouw. Vanaf heden worden die automatisch in nieuwe contracten van Rijkswaterstaat toegepast.

Er loopt nog onderzoek naar toepassing van AEC-bodemas als wegfunderingsmateriaal. Volgens Beukema zijn de kansen daar iets minder gunstig, omdat het lastig is om met de toevoeging van additieven de mechanische eigenschappen te halen van het vaak gebruikte menggranulaat. “Wij hebben goede ervaringen met menggranulaat als funderingsmateriaal, omdat het stijf genoeg is, maar niet zo stijf dat het tot scheurvormig van het asfalt kan leiden.”

Alleen al voor 27 miljoen euro aan goud in Nederlands restafval

Bij de verwerking van bodemassen worden eerst de waardevolle non-ferro metalen teruggewonnen zoals koper, lood, goud en aluminium. Die kunnen waardevol zijn. Uit onderzoek blijkt dat er alleen al voor 27 miljoen euro aan goud in Nederlands restafval zit. Daarnaast halen ze nu dus ook de gifstoffen uit bodemas. Daardoor kan het residu vrij worden toegepast.

Reageer op dit artikel