nieuws

GMB-topman Van de Pol: “Wij passen onze prijzen niet aan”

infra 563

GMB-topman Van de Pol: “Wij passen onze prijzen niet aan”

Net als vorig jaar kan GMB terugkijken op een goed en stabiel 2016. Directeur Gerrit-Jan van de Pol van de dienstverlener/bouwer in waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra zit voorzichtig weer aan groei te denken. Maar hij weet ook dat de markt voor waterveiligheid, zoals dijkversterkingen, nog steeds krimpt. “Gelukkig hebben we dat in andere sectoren kunnen opvangen”.

GMB presenteert deze week de jaarcijfers. Net als in 2015 daalde de omzet van het bedrijf licht naar 107 miljoen, maar lag de winst voor belasting van 7,9 miljoen flink hoger. Van de Pol noemt 2016 een succesvol jaar. “We hebben een goede ontwikkeling doorgemaakt. Zeker in financiële zin was het een goed jaar.”

Traditioneel is GMB een uitvoerder voor waterschappen, met civiele werkzaamheden in de dijkversterking en waterveiligheid, tot het werk aan rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar inmiddels profileert het bedrijf zich steeds meer als gespecialiseerd technisch dienstverlener in drink- en afvalwater. En GMB heeft eigen composteerinstallaties waar van waterzuiveringsslib herbruikbare biogranulaat wordt gemaakt.

Veelzijdigheid in huidige markt nodig

Die veelzijdigheid is in deze markt nodig, denkt Van de Pol. “We zien dat er in bepaalde onderdelen krimp zit, maar in andere juist groei. Het civiele werk voor GMB Waterveiligheid & constructies neemt flink af, doordat een aantal grote projecten op het eind lopen. Maar daar staat tegenover dat we in het cluster GMB Waterkwaliteit & installaties een flinke groei krijgen doordat we samen met Heijmans het werk voor de nieuwe Utrechtse waterzuivering doen. Volgend jaar groeit dat zelfs nog iets verder door deze opdracht, maar daarna loopt het weer langzaam terug.” Maar ook dat laatste is dan waarschijnlijk weer op te vangen door nieuwe civiele opdrachten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, die de komende jaren worden aanbesteed

We zien wel dat de budgetten omlaag gaan

Volgens Van de Pol is het zaak om ook in tijden van minder opdrachten vast te houden aan vooraf gestelde doelen en niet mee te gaan in de prijzenslagen die er in de GWW-sector plaatsvinden. “We zien wel dat de budgetten bij opdrachtgevers omlaag gaan, net als de geboden prijzen voor opdrachten. Maar wij passen onze prijzen niet aan. Dat kan omzet schelen, maar wij gaan daar niet in mee. Ons doel blijft om de winstgevendheid omhoog te krijgen, en de risico’s omlaag.”

Investeren in de toekomst

GMB heeft in de afgelopen jaren daarom veel geïnvesteerd in de markt van de toekomst; innovatieve projecten waarbij duurzaamheid voorop staat. “Het project in Utrecht is een van de meest geavanceerde waterzuiveringen en de eerste waar de Nereda-technogie, ontwikkeld door de TU Delft en Royal HaskoningDHV op deze schaal wordt toegepast. Maar wat we echt zelf hebben ontwikkeld is de slibcompostering, waarbij we slib uit waterzuiveringen kunnen verwerken tot biogranulaat. Op dit moment wordt dat nog gebruikt als verbrandingsmateriaal, maar we zijn nu al zover dat we pathogenen uit het slib kunnen halen, waardoor het ook geschikt is als meststof in de landbouw. We wachten nu vooral op certificering van dit product.”

Er is nog een andere reden waarom Van de Pol met vertrouwen naar de toekomst kijkt. De bedrijfsstructuur van GMB veranderde in de afgelopen jaren van een regionale structuur met verschillende divisies en businessunits naar een multidisciplinaire organisatie met een duidelijke verdeling in product-  en marktcombinaties. Op die manier kan GMB beter inspelen op de veranderende markt. Maar het bedrijf is daarom ook beter aangepast aan de geïntegreerde contractvormen die opdrachtgevers in de markt zetten.

Toch blijft het lastig, zegt Van de Pol. “Projectmanagement blijft weerbarstig en het is vaak lastig om te bepalen waar de verantwoordelijkheden liggen. Als bijvoorbeeld een constructie veel zwaarder moet worden gemaakt dan van tevoren bedacht, hoe ga je daar dan mee om? Hoe gaat de opdrachtgever daarin mee? Dat is altijd voer voor discussies, en die zijn er bij dit soort contracten vaak meer dan vroeger. Voor ons wordt het risicoprofiel van zo’n opdracht daarmee alleen maar groter.”

Nadruk op samenwerking

Maar Van de Pol steekt ook de hand in eigen boezem: voor een goede samenwerking heb je twee partijen nodig. “In onze strategische visie leggen we nu grotere nadruk op samenwerking en het richten op het doel in plaats van het contract. Dat betekent dat je met meer begrip naar je partners in het bouwproces kijkt, en regelmatig praat over die samenwerking. In de praktijk betekent dat dat we meer tijd nemen voor de start-up van een project met een opdrachtgever en bouwpartners. Het is van groot belang dat je de tijd neemt om elkaar te leren kennen.”

Het is van groot belang dat je de tijd neemt om elkaar te leren kennen

“Op die manier denken is in deze sector nog geen gemeengoed. Techneuten vinden dat vaak soft en weinig resultaatgericht, maar eigenlijk is het de sleutel naar een verdienmodel: betere samenwerking maakt het werk leuker, de opdrachtgever gelukkiger en vermindert de faalkosten. En dat zien de grootste critici inmiddels ook in. Ik denkt dat we als GMB daarin inmiddels de slag hebben gemaakt. Nu moeten we het resultaat oogsten.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels