Ook vindt Fastned dat de vergunning voor Shell indruist tegen het gelijkheidsbeginsel. Het is Fastned namelijk niet toegestaan om aanvullende voorzieningen te realiseren zoals een winkeltje. Evengoed verklaarde de rechter het beroep van Fastned ongegrond. Fastned kan nog hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak.

Fastned heeft al eerder zaak verloren

Begin december verloor Fastned ook al een rechtszaak van de Staat en Shell om vergunningen voor laadstations langs rijksweg A1.