nieuws

Rijkswaterstaat past standaard voor d&c-contracten aan

infra 1874

Rijkswaterstaat past standaard voor d&c-contracten aan

Rijkswaterstaat heeft de modeldocumenten voor design & construct-contracten (D&C) aangepast. Het gaat bijvoorbeeld om wijzigingen in de CO2-ladder en de elektronische handtekening. Ook is model K aangepast, waarmee bedrijven beloven zich niet schuldig te maken aan bouwfraude en ongeoorloofd vooroverleg.

In de nieuwe versies van de modeldocumenten voor het aanbesteden van D&C-contracten zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd. Rijkswaterstaat maakt veel gebruik van de combinatie van ontwerp en uitvoering binnen een project. De gww-opdrachtgever gebruikt het modelcontract vaak als basis en vult het contract per opdracht aan met specifieke eisen.

Handboek CO2-ladder geactualiseerd

De aanpassingen die verband houden met de zogenaamde model K-verklaring, heeft Rijkswaterstaat ook al eerder bekend gemaakt. Verder heeft Rijkswaterstaat een aantal wijzigingen doorgevoerd om aan te sluiten bij de laatste versie van het handboek CO2-Prestatieladder.

Tot slot is nog een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd in de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan de elektronische ondertekening van documenten die marktpartijen bij een aanmelding of inschrijving moeten indienen. Zo is een gewaarmerkte elektronische handtekening onder documenten van derden (onderaannemers) niet langer noodzakelijk, maar kunnen ondernemingen volstaan met het originele, met de hand ondertekende document.

Gebaseerd op Europese regels

Bovendien is het sinds de invoering van nieuwe Europese regelgeving mogelijk om rechtsgeldig te ondertekenen met een zogenoemde ‘geavanceerde elektronische handtekening gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat’. De modeldocumenten zijn gebaseerd op het ARW 2016 en de herziene Aanbestedingswet 2012.

Reageer op dit artikel