nieuws

Rechter dwingt Rijkswaterstaat aan verliezer te gunnen

infra 6033

Rechter dwingt Rijkswaterstaat aan verliezer te gunnen

Rijkswaterstaat moet op last van de rechter de winnaar van de tender voor projectbeheersing buitenspel zetten en gunnen aan de nummer 2 Antea. De winnende inschrijving zonder de juiste handtekeningen is ongeldig en moet terzijde worden geschoven.

Opvallend genoeg lukt het een verliezende partij dit keer met succes naar de rechter te stappen en alsnog de opdracht binnen te slepen. Dat is eerder de uitzondering dan de regel. Bij 70 procent van de tendergeschillen wint de opdrachtgever en staat de eisende partij met lege handen. Eiser Antea wist met succes de rechter te overtuigen van de ongeldigheid van de eerste keus van Rijkswaterstaat. Eerder lukte dat niet bij de Blankenburgtunnel, waar BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI achter het net visten

Juiste handtekeningen ontbreken

Het geschil draait om het ontbreken van de juiste handtekeningen onder de inschrijving. Omdat de combinatie DHM Infra namens Partners in Projectbeheersing (naast DHM Infra ook  Bekwaam interim Management, Cratos Risk, Concreet, Nedmobiel, Pijlhove en Tauw) niet op de juiste manier de benodigde documenten ondertekende is de inschrijving ongeldig.

Het gaat om een minicompetitie Rotterdam 3 van juni 2017 binnen het raamcontract Projectbeheersing. In dit geval gaat het vooral waterkeringen in de regio Rotterdam, waaronder de Maeslantkering.

Rechter is onverbiddelijk: inschrijving ongeldig

Er stond slechts 1 handtekening onder de inschrijving, De penvoerder had getekend namens alle partijen, maar dat was niet wat was gevraagd. In combinatie inschrijven mag, maar daarbij was wel vereist dat alle partijen mee tekenen en dat is niet gebeurd. De rechter is onverbiddelijk en verklaart de inschrijving ongeldig omdat alle 7 handtekeningen onder de inschrijving hadden moeten staan.

“De inschrijving ‘winnaar’ moet als ongeldig terzijde worden gelegd”, is klip en klaar het vonnis. De rechter “gebiedt Rijkswaterstaat – voor zover Rijkswaterstaat de opdracht nog wenst te gunnen – een nieuwe gunningsbeslissing ten gunste van Antea te nemen.”

Voor het projectmanagement van circa 60 projecten heeft Rijkswaterstaat een raamcontract afgesloten met 10 bedrijven, waaronder Antea Group., maar ook DHM Infra De opdrachtgever besteedt de projectbeheersing van de infra-projecten aan in clusters van 5 tot 10 projecten.

Reageer op dit artikel