nieuws

Rijkswaterstaat gunt volgens geheim protocol: Van Oord stapt naar rechter

infra 4924

Rijkswaterstaat gunt volgens geheim protocol: Van Oord stapt naar rechter
Shutterstock

Rijkswaterstaat heeft een geheim protocol gebruikt bij de gunning van het raamcontract vaarwegen Zuid Holland. Dat verwijt gooit Van Oord de opdrachtgever voor de voeten in de rechtszaal. “Deze gunning is onrechtmatig.”

Wederom is een verliezende partij bij een tender naar de rechter gestapt. Het is nog geen week geleden dat het kort geding over de Blankenburgtunnel bij dezelfde rechtbank in Den Haag diende. Dit keer is de inzet een raamcontract met een waarde van tussen de 6 en 9 miljoen euro. De eis is een herbeoordeling of het opnieuw doorlopen van een tender.

Rijkswaterstaat is van plan het onderhoud van de vaarwegen in Zuid Holland te gunnen aan Tebezo en wil op 1 januari afscheid nemen van de zittende partij Van Oord. Ook Van Oord heeft meegedongen naar het raamcontract dat op basis van Best Value Procurement is gegund, waarbij niet de prijs de doorslag geeft, maar wie als beste partij bij de opdracht past. Om dat te bewijzen beoordeelt Rijkswaterstaat een kansen & risicodossier van maximaal twee A4tjes tekst en een aantal interviews met sleutelfiguren.

“Hoe kunnen we een geheim protocol verifiëren?”

Van Oord is het echter pertinent oneens met het cijfer 6, de score die zij heeft gekregen voor het risicodossier. Ook de 8 voor het kansendossier vindt de baggeraar aan de magere kant. Het meest geschokt toont Van Oord zich over het toelichtende gesprek dat de verliezer had met de Rijkswaterstaat.

Tijdens dat gesprek liet de contractmanager zich ontvallen dat Rijkswaterstaat werkt met een geheim gunningsprotocol. “We hebben steeds het gevoel niet begrepen te worden bij deze tender. Hoe kan dat ook als de opdrachtgever werkt met een geheim protocol dat we niet kunnen verifiëren, omdat we het niet kennen, maar blijkbaar wel van groot belang is bij de gunning van opdrachten”, gooit de advocaat van Van Oord op tafel.

“Dit stuk gaat niet over de gunningsciteria”

Tijdens de zitting bevestigt de landsadvocaat namens Rijkswaterstaat dat inderdaad sprake is van een protocol dat niet openbaar wordt gemaakt. Het blijkt te gaan om een interne notitie van Rijkswaterstaat waarin de do’s & don’t rond de tender worden beschreven en welke teams betrokken zijn bij de beoordeling.

“Het gaat over scheiding van belangen, de geheimhoudingsplicht, over wie wat doet en waarop te letten. Maar uitdrukkelijk niet om gunningscriteria. Omdat daarin ook namen staan van betrokken personen, blijft dit stuk vertrouwelijk”, weerlegt de landsadvocaat. De rechter kan desgewenst wel inzage krijgen om de inhoud van het protocol met eigen ogen te beoordelen.

Maximaal twee A4tjes

Ook het cijfer 6 voor het risicodossier wil Rijkswaterstaat best toelichten: Van Oord heeft ervoor gekozen vooral de nadruk te leggen op het voorkomen van klachten uit de omgeving, terwijl dit slechts een van de vier speerpunten van het project. Ook de staat van de 900 kilometer oever en de beleving daarvan waren belangrijk voor Rijkswaterstaat. Daar gaat het risicodossier niet op in, vandaar de magere beoordeling van het dossier.

Een inschrijver krijgt overigens maximaal twee A4tjes om de kansen en risico’s op een rij te zetten. De betrokken advocaten hebben een veelvoud daarvan nodig om de zaak bij de rechter toe te lichten.

De rechter beslist over twee weken wie gelijk heeft en wie de opdracht voor de vaarwegen krijgt.


 

Project onderhoud vaarwegen Zuid Holland

 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
 • Geoogd opdrachtnemer: Tebezo
 • Nummer 2: Van Oord
 • Contractvorm: 4-jarig raamcontract (UAV-gc)
 • Gunning: Best Value Procurement
 • Contractwaarde: 6/9 miljoen euro

 

Werkzaamheden Vaarwegen Zuid Holland:

 • – het schouwen/inspecteren van het RWS beheergebied,
 • – het onderhouden van diverse objecten (o.a. oevers, havenhoofden, kribben, strek- en geleidedammen, dijken, damwanden, meerstoelen, geleidewerken, steigers, etc.),
 • – het onderhouden van bestortingen en oeverbescherming boven en onder water;
 • – het groenonderhoud bij vaarwegen;
 • – het opruimen van zwerf-, drijf-, en grofvuil;
 • – het onderhouden van watergangen;
 • – het onderhoud van (vaar)wegmeubilair, etc.
 • Bron: Tenderned

 


 

Reageer op dit artikel