nieuws

‘Rijkswaterstaat gaat voor goedkopere aannemers, dat knaagt’

infra Premium 12601

‘Rijkswaterstaat gaat voor goedkopere aannemers, dat knaagt’
Strooiwagen ter hoogte van Winssen, Land van Maas en Waal, Gelderland

Zo vlak voor de intredende winter heerst er onrust over de aanbesteding van de strooizoutcontracten. Aannemers die misgrijpen dreigen in diverse regio’s Rijkswaterstaat met procedures. Maar de kans op een succesvolle rechtszaak is bij voorbaat nihil. De prijs is namelijk het enige gunningscriterium. ‘‘Het klopt van geen kant.’’

Rijkswaterstaat brengt elk jaar enkele raamcontracten voor zout op de markt, maar niet eerder bracht dat zoveel onrust. Met elk contract zijn enkele miljoenen euro’s gemoeid, waar vooral mkb-onderaannemers op inschrijven. Cobouw sprak met verschillende partijen en proefde grote frustratie en ongenoegen. “Het blijft knagen dat Rijkswaterstaat er alles aan doet om in vier provincies goedkopere aannemers koste wat het kost binnen wil halen. Het klopt van geen kanten”, mort een van de onderaannemers van het zoutcontract Groningen.

Partijen willen vaak niet met naam en toenaam worden genoemd: “Het is nu niet in mijn belang om met mijn naam in de krant te komen.” Veel aannemers hopen stilletjes alsnog in beeld te komen als de nood echt aan de man komt. Diezelfde partijen hebben weinig vertrouwen in een goede afloop, maar weten dat het zoutwereldje klein is en hebben geen zin de eigen glazen in te gooien.

Straks niet genoeg strooiwagens beschikbaar

Niemand durft het nog hardop te zeggen: maar als de winter vroeg invalt, zou het zomaar kunnen dat niet genoeg strooiwagens beschikbaar zijn. “Let maar op”, klinkt het waarschuwend vanuit de markt. Vooral de wisselingen bij vier noordelijke en oostelijke provincies zorgen voor grote onrust. Het zijn enkele landelijke partijen van ver buiten de provincie die de contracten hebben binnengesleept. Nieuwkomers die wantrouwige verliezers het nakijken geven.

Meestal leggen die zich neer bij de nieuwe werkelijkheid zodra de gunningen bekend zijn, maar dit keer niet.

Verongelijkte aannemers dreigen Rijkswaterstaat en de winnende aannemer Krinkels met een juridische procedure over het zoutcontract in Friesland. Rijkswaterstaat bevestigt de rechtszaak, maar reageert terughoudend. In Gelderland ligt het zoutcontract ter beoordeling bij de commissie van Aanbestedingsexperts. Verliezend aannemer Gebr. Remmits is naar de klachtencommissie gestapt omdat de procedure van Rijkswaterstaat naar hun mening rammelt.

Ook in Drenthe rommelt het

Bij het zoutcontract in Groningen is het kort geding al achter de rug. Daar stapte de verliezende partij Sita naar de rechter om de geldigheid van de gunning aan wederom Krinkels aan te vechten. De rechter maakte overigens kortemetten met de aantijgingen en Sita heeft het nakijken. Krinkels mag deze winter en nog vier jaar erna de Groningse snelwegen ijs- en sneeuwvrij houden. Ook in Drenthe rommelt het en werden bij een recente vlootschouw 16 voertuigen afgekeurd door Rijkswaterstaat, ongeschikt voor het nieuwe strooiseizoen.

Wat de verliezende partijen vooral steekt is dat Rijkswaterstaat geen openheid van zaken geeft en kritische vragen na de voorlopige gunning terzijde schuift of afdoet met vage antwoorden. De afgevallen marktpartijen verdenken Rijkswaterstaat van vriendjespolitiek. Zij merken dat allerlei termijnen worden opgerekt en tweede kansen worden gegeven, ondanks het verstrijken van fatale termijnen in de contracten. Bewijs daarvan wordt zoveel mogelijk verzameld door de achtergestelde partijen.

De laagste prijs is het enige gunningscriterium bij de 5-jarige zoutcontracten, blijkt uit de aanbestedingsstukken op Tenderned. (Foto: Rijkswaterstaat)

Landelijk zijn 500 strooiwagens en 350 sneeuwploegen nodig. De laagste prijs is het enige gunningscriterium bij de 5-jarige zoutcontracten, blijkt uit de aanbestedingsstukken op Tenderned. “Vanwege de noodzakelijke uniformiteit en het maatschappelijke afbreukrisico van deze RWS-taak is besloten de verantwoordelijkheid verregaand in eigen hand te houden”, motiveert de opdrachtgever desgevraagd. “Taken zijn vergaand voorgeschreven waardoor er weinig bewegingsruimte is voor de aannemer en is er dus weinig ruimte om emvi-criteria te formuleren die meerwaarde genereren.” Omdat de prijs het enige gunningscriterium is, zijn de kansen voor een succesvolle rechtszaak voor de markt bij voorbaat nihil.

Verliezen aanbesteding is altijd vervelend

Toch is Rijkswaterstaat op haar hoede, blijkt uit een summiere reactie. “Het verliezen van een aanbesteding is altijd vervelend voor ondernemingen die daardoor een opdracht mislopen. Dat is bij de gladheidsbestrijding niet anders”, verklaart de woordvoerder van de opdrachtgever. Rijkswaterstaat zit in haar maag met de moeizame gang van zaken.

Het strooiseizoen is officieel al begonnen. De eerste 3 miljoen kilo is in augustus gearriveerd in de loods van Raamsdonkveer. In maart zijn de tenders al op de markt gezet, maar ruim een half jaar later staan nog lang niet overal de strooiwagens paraat. Dat zit de opdrachtgever niet lekker, zij worden immers aangekeken als deze winter de wegen niet tijdig worden gestrooid. Voorlopig maar hopen op warm weer.Ruim vijfhonderd strooiwagens nodig

Het strooiseizoen is 1 oktober begonnen en loopt tot 1 mei. Rijkswaterstaat begint in het voorjaar al met de voorbereidingen voor het nieuwe winterseizoen. Ruim 2000 miljoen kilo strooizout ligt klaar, waarvoor 546 strooiwagens nodig zijn. Gladde wegen worden

zoveel mogelijk voorkomen is de strategie. Het materieel is getest, de routes van de strooiwagens zijn vooraf gereden en het zout ligt klaar in de loodsen. De strooiwagens zijn ook te gebruiken als sneeuwschuiver. Daarnaast staan er 350 sneeuwploegen klaar. Met dit materieel leggen de strooiwagens, binnen 2 uur, 10.000 kilometer af om alle snelwegen, inclusief op- en afritten en verzorgingsplaatsen, preventief te strooien. Dat gebeurt met 1200 man personeel (800 chauffeurs en 400 mensen voor coördinatie en laden/lossen).

Reageer op dit artikel