nieuws

Rechter: Rijkswaterstaat gunt niet volgens geheim protocol

infra 3205

Rechter: Rijkswaterstaat gunt niet volgens geheim protocol

Tebezo wint het contract voor het onderhoud van de vaarwegen in Zuid Holland. De rechter maakt korte metten met de beschuldiging dat Rijkswaterstaat een geheim protocol gebruikt bij gunningen en bouwers geen gelijke kansen zou bieden bij de aanbesteding. Verliezer Van Oord heeft definitief het nakijken.

Twee weken geleden stond baggeraar Van Oord lijnrecht tegenover Rijkswaterstaat in de rechtbank. Wederom was een verliezende partij bij een tender naar de rechter gestapt  en probeert alsnog zelf het contract binnen te slepen. Zonder susces: het vonnis van de rechter stelt Rijkswaterstaat op alle punten in het gelijk.

Tebezo de terechte winnaar tender Rijkswaterstaat

Van een onrechtmatige gunning is geen sprake vindt de rechtbank en er is geen enkele aanleiding om te twijfelen aan het deskundig oordeel van de opdrachtgever. Rijkswaterstaat heeft Tebezo terecht als winnaar aangewezen van de tender voor het onderhoud van de vaarwegen in Zuid Holland.

De zittende partij Van Oord is bij deze tender de verliezer. De baggeraar heeft wel meegedongen naar het raamcontract dat op basis van Best Value Procurement is gegund. Bij deze beoordelingsmethodiek geeft niet de prijs de doorslag, maar wint de partij die het beste bij de opdracht past. Om dat te bewijzen beoordeelt Rijkswaterstaat een kansen & risicodossier van maximaal twee A4tjes tekst en een aantal interviews met sleutelfiguren.

Vrijheid om het cijfer 6 te geven

Van Oord was het niet eens met de beoordelingen en eiste een hoger cijfer voor het risicodossier. De baggeraar kreeg het relatief lage cijfer 6 omdat ze vooral ingingen op het aspect hinder en niet op drie andere risico’s bij het onderhoud van de 900 km oevers.

De rechter vertrouwt het oordeel van de opdrachtgever en ziet geen enkele aanleiding om in te grijpen op de cijfers van Rijkswaterstaat. De deskundigheid van de beoordelingscommissie staat wat haar betreft niet ter discussie en verdient enige vrijheid om te toetsen en cijfers toe te kennen.

Intern stuk is geen geheim gunningsprotocol bij tender Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de beoordeling overigens toegelicht tijdens een gesprek met Van Oord. Tijdens dat gesprek liet de contractmanager zich ontvallen dat Rijkswaterstaat werkt met een geheim gunningsprotocol. “Hoe kan het dat de opdrachtgever werkt met een geheim protocol dat we niet kunnen verifiëren, omdat we het niet kennen, maar blijkbaar wel van groot belang is bij de gunning van opdrachten”, gooide de advocaat van Van Oord op tafel.

‘Rijkswaterstaat heeft gemotiveerd betwist dat er sprake is van een geheim beoordelingsprotocol’

Tijdens de zitting bevestigde de landsadvocaat namens Rijkswaterstaat dat inderdaad sprake is van een vertrouwelijk protocol. Het blijkt te gaan om een interne notitie van Rijkswaterstaat waarin de do’s & don’t rond de tender worden beschreven. “Het gaat over scheiding van belangen, de geheimhoudingsplicht, over wie wat doet en waarop te letten. Maar uitdrukkelijk niet om gunningscriteria. Omdat daarin ook namen staan van betrokken personen, blijft dit stuk vertrouwelijk”, weerlegde de landsadvocaat.

De rechter kan zich daar volledig in vinden en vindt het logisch dat bij de opdrachtgever een interne briefing plaatsvindt over procedurele en praktische aspecten van een aanbesteding. “Rijkswaterstaat heeft gemotiveerd betwist dat sprake is van een geheim beoordelingsprotocol”, staat klip en klaar in het vonnis.

Tebezo gaat vanaf 1 januari de vaarwegen in Zuid Holland onderhouden.


Project onderhoud vaarwegen Zuid Holland

 • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
 • Geoogd opdrachtnemer: Tebezo
 • Nummer 2: Van Oord
 • Contractvorm: 4-jarig raamcontract (UAV-gc)
 • Gunning: Best Value Procurement
 • Contractwaarde: 6/9 miljoen euro

Werkzaamheden Vaarwegen Zuid Holland:

 • schouwen/inspecteren van het RWS beheergebied,
 • onderhouden van diverse objecten (o.a. oevers, havenhoofden, kribben, strek- en geleidedammen, dijken, damwanden, meerstoelen, geleidewerken, steigers, etc.),
 • onderhouden van bestortingen en oeverbescherming boven en onder water;
 • groenonderhoud bij vaarwegen;
 • opruimen van zwerf-, drijf-, en grofvuil;
 • onderhouden van watergangen;
 • onderhoud van (vaar)wegmeubilair, etc.

Bron: Tenderned


 

Reageer op dit artikel