nieuws

Martens en Van Oord graaft stug door in Heesseltsche uiterwaarden

infra 4097

Martens en Van Oord graaft stug door in Heesseltsche uiterwaarden

Het water in de Waal bij de Heesseltsche Uiterwaarden moet minimaal met 5,5 centimeter zakken. Daarvoor moet 2,1 miljoen kuub worden uitgegraven wordt een grote nevengeul en twee kleinere geulen aangelegd. Martens en Van Oord gaat gestaag door en zijn al over de helft.

Sinds de start in februari 2016 is er geen oponthoud geweest door een hoge waterstand van de Waal. Ook andere tegenslagen bleven tot nog toe uit. De aannemer heeft daarvoor volop zijn materieel ingezet. Inmiddels is al ruim 1 miljoen m3 grond afgegraven.

Werk aan de grote nevengeul. Foto’s Rijkswaterstaat

De werkzaamheden aan de 3 terreinverlagingen bij Opijnen zijn bijna afgerond. De bomen op de langsdam bij Opijnen zijn verwijderd om een betere doorstroming van het rivierwater bij hoog water te bevorderen.

Binnenkort de kleine nevengeul

Afgelopen zomer zijn na het broedseizoen de bomen in het strangengebied gekapt. Met Staatsbosbeheer is afgesproken dat de houtsnippers van deze bomen net zoals vorig jaar naar een energiecentrale gaan. De directe omgeving van de burcht van de bever en de horst van de buizerd is intact gebleven.

Het graafwerk in het strangengebied is voor het grootste deel uitgevoerd. Langs de winterdijk bij het strangengebied wordt klei als kwel-beperkende laag aangebracht. De verbinding van de kleine nevengeul met de Waal wordt binnenkort uitgegraven. De komende maanden ligt het accent van de werkzaamheden op de grote nevengeul.

Nieuwe natuur en een lagere stand van de Waal

Na 20 jaar voorbereiden en praten verloopt de uitvoering op rolletjes. Als de herinrichting in 2019 is afgerond, daalt de waterstand, maar verbetert ook waterkwaliteit en is er ruim 200 ha nieuwe natuur aangelegd waar grote grazers komen.

Martens en Van Oord hebben al ruim 1 miljoen kuub afgegraven

Begin vorig jaar kreeg Martens en Van Oord het d&c-contract  definitief gegund. Zes andere inschrijvers hadden het nakijken. Bij de aanbesteding werd naast de prijs gelet op omgevingshinder, risicobeheersing en zekerheid over de opleveringsdatum.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering werden nog 2 explosieven gevonden: een Amerikaanse en een Duitse pantserbrisantgranaat. Die zijn ter plekke onschadelijk gemaakt. In het gebied liggen ondergronds ook nog veel loopgraven uit de oorlogstijd, maar daar werd niets verdachts aangetroffen.

Reageer op dit artikel