nieuws

Infravation: in 3 jaar van idee tot proeftuin voor slimme infra

infra Premium 1733

Infravation: in 3 jaar van idee tot proeftuin voor slimme infra

Innovatie in de infra-sector is een kwestie van lange adem. Morgen is in Keulen de Infravation, een internationaal programma om slim te innoveren in aanleg en onderhoud van wegen en bruggen. Alle 9 projecten die in 2015 zijn gestart onder coordinatie van Rijkswaterstaat, zijn inmiddels in de testfase beland. “Eén toepassing kan als inktvlek werken.”

Minder verkeershinder, lagere kosten en minder belasting voor het milieu. Dat zijn de doelstellingen van Infravation, een samenwerkingsverband van wegbeheerders uit 9 Europese landen, de VS en Israël. En waarom het wiel steeds opnieuw uitvinden, als je van elkaar kunt leren en hetzelfde wilt bereiken. Tijdens de Infravation op 25 oktober in Keulen presenteren de landen de meest veelbelovende gww-innovaties. De 9 projecten bleven over uit 100 voorstellen en zijn met Europees geld op weg geholpen. Bijna al deze projecten zijn inmiddels in de proeffase beland.

Risico’s kleiner en kosten lager, dat wil iedereen

Dit jaar staan er in verschillende landen, waaronder Nederland, praktijkdemonstraties op het programma. Rijkswaterstaat kijkt nauwlettend mee. Een greep uit de kanshebbers voor implementatie: het duurzame asfaltbindmiddel van BioRePavation, bruggen opknappen met kunststof van SUREbridge en het zelfherstellende asfalt van het consortium Healroad, met onder meer Heijmans.

Aanleg van het inductieasfalt in de Duitse proeftuin van BAST. Foto: Heijmans

“Rijkswaterstaat vindt BioRePavation een veelbelovend project wat relevant is voor meerdere landen”, zegt Rob Hofman, senior adviseur bij Rijkswaterstaat. “We willen samen met Kraton, eén van de Infravation innovators, en het Innovatie Testcentrum van Rijkswaterstaat in 2018-2019 een proefvak aanleggen.”

Dick Schaafsma, senior adviseur constructies bij Rijkswaterstaat, werkt aan innovaties rondom bruggen. “Vanuit ecologische en economische overwegingen is het langer in gebruik houden van bruggen actueel. Infravation speelt hierop in met SUREbridge en FASSTbridge; het versterken van bruggen met composieten. We zoeken actief naar mogelijke locaties om de innovaties direct toe te passen. Eén toepassing kan als een inktvlek dienen voor andere projecten, omdat de risico’s kleiner en de kosten lager worden.”


Doel Infravation

 • Prestaties van infrastructuur beter voorspelbaar maken
 • Levensduur van infrastructuur verlengen
 • Ontwikkeling van methodes om snel en zonder wegwerkzaamheden routineonderzoek aan infrastructuur te kunnen doen
 • Openhouden van vrachtroutes tijdens onderhoud
 • Borgen van prestaties van infrastructuur onder alle weersomstandigheden
 • Verminderen van energiegebruik tijdens de aanleg én het onderhoud
 • Verminderen van gebruik van grondstoffen door hergebruik of recycling

De 9 meest kansrijke projecten

 • FASSTBRIDGE en SUREBRIDGE: brengen de levenscycluskosten van stalen bruggen omlaag door versterking met composieten
 • SEEBRIDGE: zet met behulp van drones een bestaande brug in een Bouw Informatie Model (BIM)
 • SHAPE: monitort de sterkte van een brug met geluidsgolven.
 • ECLIPS: realiseert een injectie van microstructuur in betonfase-overgangen. Dit leidt tot minder slijtage als gevolg van temperatuursschommelingen.
 • HEALROAD: realiseert zelfherstellend asfalt. Staalvezels worden aan asfalt toegevoegd en verwarming met inductie leidt vrijwel tot herstel van de uitgangssituatie.
 • SEACON: gebruikt zeewater in plaats van drinkwater bij de productie van beton.
 • ALTERPAVE en BIOREPAVATION: zetten in op hoogwaardigere methodes voor asfaltrecycling en op milieuvriendelijkere bindmiddelen

Reageer op dit artikel