nieuws

Gewapend met composiet kan bermbeton veel dunner

infra Premium 2219

Gewapend met composiet kan bermbeton veel dunner

Met een wapeningsnet van composiet kan bermbeton half zo dik worden uitgevoerd, bleek in het laboratorium van Reef-Infra. De verwerking bij een eerste pilotproef pakte ook goed uit.

De Strukton-dochter legde samen met TenCate Geosynthetics afgelopen week twee proefvakken aan langs provinciale wegen bij het Overijsselse Weerselo. De proefstukken zijn respectievelijk 400 en 700 meter lang.

In plaats van een twintig centimeter beton volstond volgens Roy Postma van Reef Infra een laag van zo’n tien centimeter dikte. “En dat betekent een flinke milieuwinst, omdat er maar de helft van de gebruikelijke hoeveelheid materiaal wordt toegepast. Vooral de component cement heeft een berucht hoge CO2 voetafdruk.”

Gedetailleerde milieu-analyse moet voordeel bermbeton duidelijk maken

Hoe de milieu-vergelijking uitvalt ten opzichte van de veelgebruikte graskeien, durft Postma niet te zeggen. Graskeien sparen immers materiaal door de royale uitsparingen waarmee ze zijn voorzien. ‘Maar zo gedetailleerd is onze milieu-analyse nog niet gemaakt. Voor deze oplossing is vooral ook gekozen omdat bermbeton als voordeel heeft dat er minder randschades van de asfaltweg plaatsvinden. Graskeien worden nog wel eens los gereden en beschadigen dan de randen. Daarom kiezen wegbeheerders steeds vaker voor bermbeton.”

 

Het bermbeton is aangebracht met een paver die reed over het asfalt van de gereconstrueerde wegen. De mal schoof daarbij langs de weg en vleide het beton uit over het wapeningsnet, dat vooraf was uitgerold. Bij het verdichten bracht de paver een ribbelpatroon aan, dat de automobilist die van de weg afrijdt moet wakkerschudden, maar zo min mogelijk geluidsoverlast moet veroorzaken bij omwonenden.

bermbeton moet je af en toe straktrekken

Het wapeningsnet werd aanvankelijk vastgezet met haringen op de ondergrond. Maar dat werkte volgens Postma niet zo goed, omdat het dreigde op te stropen. “Het bleek veel handiger het tijdens het aanbrengen van het beton af en toe door iemand strak te laten trekken.”

Tot de praktijkproef werd besloten na uitvoerige proeven in het laboratorium. Daar doorstonden de proefstukken gewapend met composiet de driepunts buigproef.  Welk wapeningsnet uit de catalogus van TenCate precies is gebruikt, wil Postma niet zeggen. Evenmin op welke manier de hechting tussen beton en de wapening wordt gegarandeerd. “Dat is nu juist het geheim van de smid.”

Reageer op dit artikel